Deelname meedoen

Waarom deelnemen?

Klinisch onderzoek verschaft ons informatie over nieuwe of bestaande middelen en de werking hiervan op het menselijk lichaam. Door deze informatie te gebruiken kunnen er veilige(re) en meer doeltreffende medicatie ontwikkeld worden.

De technieken en de medicijnen waar mensen gebruik van maken zijn tot stand gekomen doordat vrijwilligers hebben meegedaan aan (klinisch) onderzoek. Zonder mensen als u waren er op dit moment geen goede medicijnen beschikbaar en was er geen gedegen kennis ontwikkeld! 

Uiteraard zijn er op dit moment nog steeds aandoeningen waar nog geen medicatie voor ontwikkeld is of waar effectievere medicatie gewenst is en u speelt daar als toekomstige proefpersoon een grote rol in!

Kan ik ook deelnemen?

Vrijwilligers die aan onderzoeken deelnemen worden in twee groepen onderverdeeld:

1. Gezonde vrijwilligers:

Deze deelnemers hebben over het algemeen geen aandoening en gebruiken geen medicatie. Bepaalde aandoeningen en medicatie zijn soms wel toegestaan, maar dit hangt van het onderzoek af.

2. Patiënten:

Personen met een aandoening en / of medicatie gebruik.

Gezonde vrijwilligers kunnen deelnemen aan de Fase I onderzoeken en patiënten aan Fase II, III en IV.

Fasen van onderzoek

Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen gebeurt in vier fasen:

Fase I: Onderzoek bij gezonde vrijwilligers
Fase II: Onderzoek bij kleine groepen patiënten
Fase III: Behandeling van grotere groepen patiënten
Fase IV: Onderzoek naar geneesmiddelen, die al op de markt zijn

U kunt deelnemen aan de meeste Fase 1-onderzoeken indien u:

- lichamelijk en geestelijk gezond bent.
- geen geneesmiddelen gebruikt, of geneesmiddelen gebruikt, waarmee u zonder problemen kunt stoppen.
- geen alcohol- of drugsverslaving hebt (gehad).
- geen allergie hebt voor geneesmiddelen.

Fase I onderzoeken voor bepaalde ziekten, zoals bij kanker, of geneesmiddelen met een grote kans op bijwerkingen, worden alleen bij de uiteindelijke doelgroep getest. U kunt zich goed voorstellen, dat chemotherapie voor longkanker, niet wordt uitgetest op gezonde vrijwilligers. Bij dit soort geneesmiddelen wordt als het ware fase I en fase II gecombineerd.

Daarnaast zijn er, afhankelijk van het onderzoek, nog specifieke eisen. Bijvoorbeeld:

- geslacht
- leeftijd
- verhouding lengte en gewicht
- rookgedrag

U kunt aan een Fase II, III en IV-onderzoek meedoen, indien u de specifieke aandoening of ziekte heeft, waarvoor het medicijn ontwikkeld wordt of tot een toekomstige doelgroep behoort. Het gebruik van medicatie is veelal toegestaan. Voor het overige gelden dezelfde eisen, als voor een Fase I-onderzoek.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende fasen van klinisch onderzoek.

Wat zijn de voordelen?

Het meedoen aan geneesmiddelenonderzoek kan een aantal voordelen bieden. Geneesmiddelenonderzoek is goed opgezet, wordt zeer zorgvuldig uitgevoerd door artsen met veel kennis en ervaring op het betreffende gebied en is een goede manier om:

- een actieve rol te spelen in uw eigen gezondheidszorg.
- toegang te krijgen tot nieuwe behandelingen, voordat deze algemeen beschikbaar zijn.
- de beste medische zorg te krijgen in de meest vooraanstaande medische instellingen tijdens het onderzoek.
- anderen te helpen door een bijdrage te leveren aan medisch onderzoek.
- gezonde proefpersonen ontvangen een vergoeding.

link2trials

© 2023 Link2Trials