FAQ

Ik sta ingeschreven in jullie database. Ben ik nu verplicht aan een onderzoek mee te doen ?

U bent nooit verplicht aan een onderzoek mee te doen. U schrijft zich bij Link2Trials in de database in en hiermee geeft u aan dat u wellicht interesse heeft mee te doen aan een (medisch) onderzoek. Op het moment dat u op onze site een onderzoek ziet waaraan u mee wilt doen, of wanneer wij u benaderen met een onderzoek dat wellicht geschikt is, kunt u het onderzoek bekijken en op dat moment aangeven of u interesse heeft in het onderzoek.

Wanneer ik wil deelnemen aan een onderzoek word ik steeds afgewezen. Kan ik ooit deelnemen en heeft het zin ingeschreven te blijven staan?

Waarschijnlijk heeft u een aandoening of gebruikt u medicatie en heeft u zich proberen aan te melden op een onderzoek voor 'gezonde' deelnemers. Op bepaalde uitzonderingen na zijn voor geneesmiddelenonderzoeken voor 'gezonde' deelnemers aandoeningen en medicatie meestal niet toegestaan en heeft u de betreffende aandoening / medicatie in uw profiel aangegeven.

U kunt wel deelnemen aan geneesmiddelenonderzoeken waar uw aandoening onderzocht wordt (patiënt studies). Ook kunt u meestal deelnemen aan andere onderzoeken, zoals voedingsmiddelenonderzoeken,psychologische testen of studies met medische apparatuur.

Uiteraard heeft elk onderzoek bepaalde criteria en zal voor elk onderzoek, aan de hand van uw gegevens, bepaald moeten worden of u wel of niet kunt deelnemen.

Zijn genoemde vergoedingen voor een onderzoeken bruto of netto bedragen ?

De vergoeding is een bruto vergoeding. Met andere woorden, deze moet opgegeven worden aan de belastingdienst. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en andere inkomsten moet hier dus belasting over betaald worden. De reiskostenvergoeding is wel belastingvrij.

Hoe wordt de hoogte van de vergoeding bepaald?

Deze is afhankelijk van de tijdsduur van uw verblijf en van het aantal handelingen die tijdens het onderzoek worden gedaan. De hoogte van de vergoeding heeft geen enkele relatie tot het eventuele risico.

Zijn er risico's ?

Deelname aan geneesmiddelenonderzoek is nooit volledig risicoloos. Voor meer info bekijk de veiligheid en risico's pagina.

Dekt een verzekering eventuele schade ?

De onderzoeksinstelling is wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voor elk klinisch onderzoek dat zij uitvoeren. Voorafgaand aan de studie zult u ook de verzekeringsgegevens te zien krijgen.

Kan ik elk moment stoppen met een onderzoek indien ik mij bedenk ?

Ja, u kunt op ieder moment stoppen. U krijgt dan een vergoeding die evenredig is aan de studieduur. Wanneer er sprake is van “bijzondere omstandigheden” of van bijwerkingen waardoor u genoodzaakt bent te stoppen, dan wordt de hoogte van uw vergoeding per situatie en na overleg vastgesteld.

Wat zijn in- en exclusie criteria ?

De medische of sociale standaarden die bepalen of een persoon mee kan doen aan een klinisch geneesmiddelenonderzoek. Deze criteria zijn gebaseerd op factoren zoals leeftijd, geslacht, medische condities en eerdere behandelingen. De in- en exclusiecriteria zijn bedoeld om deelnemers te selecteren die geschikt zijn voor het onderzoek om zo de veiligheid van deelnemers te kunnen waarborgen.

Wat is de medisch ethische toetsingscommissie ?

(METC) Een onafhankelijke commissie bestaande uit artsen, apothekers en juristen. Zij beoordelen ieder onderzoek/studieprotocol op haar wetenschappelijke waarde, het respect voor de positie en veilig-heid van de patiënt en de praktische uitvoerbaarheid. Zonder een positief oordeel van een METC mag het onderzoek niet worden uitgevoerd.

 

link2trials

© 2023 Link2Trials