Het effect van het koemelkeiwit osteopontine op immuunfunctie van gezonde ouderen

Locatie onderzoek

 • Geslacht Beide
 • Leeftijd van 65 tot en met 99
 • Rookgedrag Niet
 • BMI van 22 tot en met 28
 • Bereken uw BMI hier

Het effect van het koemelkeiwit osteopontine op immuunfunctie van gezonde ouderen.

 

In dit onderzoek bekijken we of het dagelijks gebruik van een voedingssupplement met het eiwit osteopontine effect heeft op het afweermechanisme tegen infecties in het lichaam van gezonde  volwassenen.Om het effect van dit voedingssupplement op de werking van het immuunsysteem te onderzoeken,  zal bij de deelnemers gekeken worden hoe het lichaam reageert op een vaccinatie tegen Hepatitis B
Een Hepatitis B vaccinatie is een reguliere vaccinatie die verplicht is voor bijvoorbeeld mensen in de zorg. Na een vaccinatie zullen er door het lichaam antistoffen aangemaakt worden tegen de ziekteverwekker waarvoor een persoon gevaccineerd is. De hoeveelheid antistoffen die aangemaakt wordt verschilt van persoon tot persoon. In dit onderzoek meten o.a. we de hoeveelheid antistoffen 
vóór de vaccinatie en na de vaccinatie.

 


Wie komt in aanmerking?


Voor dit onderzoek kunt u zich aanmelden als:

 • U een gezonde man of vrouw bent in de leeftijd 65 jaar of ouder
 • U in goede gezondheid bent
 • U niet rookt
 • U een BMI heeft tussen 22 – 28 kg/m2
 • U geen eerdere hepatitis B vaccinatie of infectie heeft gehad
 • U een regelmatig eetpatroon heeft en gedurende het onderzoek geen plannen heeft om een bepaald dieet te volgen
 • U geen vaccinatie of een acute infectie heeft gehad in de maand voorafgaand aan het onderzoek

 

Wat houdt de studie in?

 • Het onderzoek duurt 14 weken
 • Het onderzoek bestaat uit 7 visites, een screeningsvisite en 6 opvolgende visites
 • De eerste 8 weken zijn de pre-vaccinatie periode
 • De laatste 6 weken zijn de vaccinatie periode
 • Gedurende de vaccinatie periode krijgt u driemaal een vaccinatie toegediend via een injectie

 

Plaats van uitvoering:

De screening en de studie worden op de onderstaande locatie uitgevoerd.

NIZO foodresearch
Kernhemseweg 2
6718 ZB Ede

of

EB Medical Research
Louis Armstrongweg 88
1311 RL Almere

 


Wat bieden wij u?

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u een onkostenvergoeding van € 750,- (incl. reiskostenvergoeding) na het volledig afronden van de gehele studieperiode

 

Studie schema:

Voor het onderzoek is het nodig dat u 7 keer in 14 weken naar de onderzoekslocatie komt. Tijdens deze visites worden er verschillende metingen gedaan waaronder meten van lengte en gewicht, invullen van gezondheidsvragenlijsten, bloedafname, inleveren van ontlasting monster, vaccinatie met het Hepatitis B vaccin, ontvangst van het studieproduct

 

Problemen met aanmelden of liever direct contact?
We helpen u graag!
Bel ons op nummer: 9057124_phone_icon +31 36 7410147 of mail ons: info@ebmedicalresearch.nl

 

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek bekijken we of het dagelijks gebruik van een voedingssupplement met het eiwit 
osteopontine effect heeft op het afweermechanisme tegen infecties in het lichaam van gezonde 
volwassenen.

 

Achtergrond van het onderzoek

Osteopontine is een eiwit dat van nature voorkomt in verschillende weefsels en organen van het 
menselijk lichaam. De grootste hoeveelheid van het humane of lichaamseigen osteopontine komt 
voor in moedermelk. Osteopontine speelt een belangrijk rol bij verschillende fysiologische processen 
in het lichaam, zoals bijvoorbeeld bij de botstofwisseling, wondgenezing en bij de werking van het 
afweermechanisme, of het immuunsysteem. Osteopontine komt ook voor in melk van andere 
diersoorten, zoals bijvoorbeeld koemelk. Het voedingssupplement dat onderzocht wordt in dit 
onderzoek is Lacprodan® OPN-10. Dit is een osteopontine dat geisoleerd is uit koemelk. Onderzoeken 
in zuigelingen hebben aangetoond dat Lacprodan® OPN-10 een positief effect heeft op de werking 
van het afweersysteem. Er zijn nog geen onderzoeken gedaan waarin het effect van Lacprodan®
OPN-10 in volwassenen of ouderen bestudeerd is. Het is bekend dat het afweersysteem wat minder 
goed werkt naarmate mensen ouder worden. In dit onderzoek zal onderzocht worden wat het effect 
van Lacprodan® OPN-10 is op de werking van het afweersysteem van ouderen. Er zal bij de 
deelnemers gekeken worden hoe het lichaam reageert op een vaccinatie tegen Hepatitis B. Een 
Hepatitis B vaccinatie is een reguliere vaccinatie die verplicht is voor bijvoorbeeld mensen in de zorg. 
Na een vaccinatie zullen er door het lichaam antistoffen aangemaakt worden tegen de 
ziekteverwekker waarvoor een persoon gevaccineerd is. De hoeveelheid antistoffen die aangemaakt 
wordt verschilt van persoon tot persoon. In dit onderzoek meten we of de hoeveelheid antistoffen na 
vaccinatie hoger is bij mensen die Lacprodan® OPN-1 gebruikt hebben dan bij mensen die dit niet 
gebruikt hebben. Daarnaast zal ook gekeken worden het effect van Lacprodan® OPN-10 op andere 
onderdelen van het afweersysteem

 • Man
 • Vrouw

U ontvangt een email die u dient te bevestigen

DD-MM-YYYY (e.g. 30-03-2023)

Uw lengte of gewicht is geen realistisch getal

Uw lengte of gewicht is geen realistisch getal

Problemen met aanmelden of liever direct contact? We helpen u graag! Bel ons op nummer: +31 36 7410147 of mail ons: info@ebmedicalresearch.nl

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja, namelijk:
 • Nee
 • Ik weet het niet zeker

 • Ja, namelijk (noteer hoe lang geleden)...
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja, namelijk:
 • Nee

 • Ja, namelijk:
 • Nee

 • Hierbij geef ik toestemming aan Link2Trials om de door mij verstrekte persoonsgegevens op te slaan in mijn persoonlijke profiel en te verwerken voor de doeleinden genoemd in de toestemmingsverklaring. Bekijk deze hier.

  Welke gegevens verzamelen we?

  Wanneer u een account registreert, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen.

  • Wij vragen uw naam, adres, postcode en woonplaats om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om afspraken te maken of informatie naar u te zenden.
  • Daarnaast hebben wij uw telefoonnummer nodig om telefonisch contact met jou te kunnen opnemen en een herinneringsbericht te zenden.
  • Om uw account aan te maken vragen we uw e-mailadres. Deze hebben wij ook nodig om per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van bevestigings- en herinneringsmails. Daarnaast sturen wij e-mails om u te attenderen op een nieuw onderzoek.
  • Wij hebben uw adres, postcode en woonplaats nodig om (lokale) onderzoeken of studies binnen een bepaalde straal te kunnen weergeven.
  • Uw tijdszone en taal en land combinatie worden verwerkt om de juiste tijd en taal voor u te kunnen weergeven.
  • Om uw account te beveiligen, wordt uw IP-adres verwerkt.

  Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan en u niet inzetten als proefpersoon. Bovendien vragen wij vooraf toestemming aan u voor het verwerken van deze gegevens.

  Onderzoeksdoeleinden: bijzondere gegevens
  Daarnaast worden bepaalde gegevens gevraagd voor onderzoeksdoeleinden, om te zien of u een match bent met het betreffende onderzoek en om het onderzoek uit te kunnen voeren. Dit zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot uw geslacht, leeftijd, medicijngebruik, vruchtbaarheid, lengte en gewicht, alcoholgebruik, rookgedrag en andere medische en/of gezondheidsgegevens.

  Een groot deel van deze gegevens zijn bijzondere gegevens in de zin van de AVG. Omdat dit gevoelige gegevens zijn, gaan wij er zorgvuldig mee om. Deze gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.  Volledige privacy verklaring

  PRIVACYVERKLARING

  April 2022

  www.proefpersonen.nl

   

  Over ons

  Link2Trials is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: AVG).

  Welke gegevens verzamelen we en voor welke doeleinden

  Wanneer u een account registreert, wordt u eerst gevraagd om de volgende gegevens in te vullen:

  • Om uw account aan te maken vragen we uw e-mailadres en wachtwoord.

  Na het bevestigen van uw emailadres vragen wij u uw profiel aan te vullen met de volgende gegevens:

  • Wij vragen uw naam, adres, postcode en woonplaats om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om afspraken te maken of informatie naar u te zenden.
  • Daarnaast hebben wij uw telefoonnummer nodig om telefonisch contact met u te kunnen opnemen en een herinneringsbericht te zenden. Wij gebruiken uw adres, postcode en woonplaats  om (lokale) onderzoeken of studies binnen een bepaalde straal vanaf uw adres te kunnen weergeven.
  • Uw tijdszone en taal land combinatie worden verwerkt om de juiste tijd en taal voor u te kunnen weergeven.
  • Om uw account te beveiligen, wordt uw IP-adres opgeslagen
  • Uw reeds opgeslagen e-mailadres hebben wij ook nodig om per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van bevestigings- en herinneringsmails. Daarnaast sturen wij e-mails om u te attenderen op een nieuw onderzoek.

  Daarnaast worden bepaalde bijzondere persoonsgegevens gevraagd voor onderzoeksdoeleinden, om te beoordelen of u matcht met de eisen die worden gesteld aan het betreffende onderzoek en om daarna het onderzoek met u te kunnen uitvoeren. De gegevens die voor onderzoeksdoeleinden kunnen worden gevraagd zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot uw geslacht, leeftijd, medicijngebruik, vruchtbaarheid, lengte en gewicht, alcoholgebruik, rookgedrag en andere medische en/of gezondheidsgegevens.

  Wanneer u zich voor een specifiek onderzoek inschrijft zullen een deel van de bovenstaande gegevens, waaronder ook de gegevens gerelateerd aan uw gezondheid (bijzondere persoonsgegevens) gevraagd worden. Zonder deze bijzondere gegevens kunnen wij namelijk geen match maken tussen u en de beschikbare onderzoeken. Het soort en hoeveelheid bijzondere persoonsgegevens kan per onderzoek verschillen omdat wij alleen de gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor dat specifieke onderzoek.

  Wij vragen u om toestemming

  Bijzondere persoonsgegevens mogen wij alleen verwerken als u daarvoor toestemming geeft. Bij het aanmaken van een account vragen wij u daarom om uitdrukkelijke toestemming om de door u opgegeven (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.

  Met wie delen we uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van Link2Trials een deel van de verwerking op zich zullen nemen. Zo maken wij gebruik van een externe partij die zorgt voor dedicated hosting van de persoonsgegevens. Deze partij is gecertificeerd om medische gegevens op te slaan. Deze partij is een verwerker, in de zin van de AVG.

  Nadat u zich heeft ingeschreven voor een specifieke studie of een specifiek project, worden uw (bijzondere) persoonsgegevens gedeeld met onderzoeksinstellingen, die al dan niet contact met u zullen opnemen om deel te nemen aan de specifieke studie of het specifieke project.

  Wij verifiëren vooraf of deze instellingen erkende onderzoeksinstellingen zijn en zich daarmee houden aan de nationale wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens worden in principe alleen doorgegeven aan onderzoeksinstellingen binnen het land waar u woonachtig bent.

  Door middel van een interface op onze website worden ook persoonsgegevens uitgewisseld met sociale media, zoals Facebook, waardoor Facebook u en andere gebruikers relevante advertenties kan tonen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wij zorgen ervoor dat het account gebruik maakt van een beveiligde/gecodeerde SSL-verbinding. Daarnaast maken wij gebruik van twee-factor-authenticatie en zorgen wij voor encryptie van uw wachtwoord.

  Bewaartermijn

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

  Uw persoonsgegevens worden in principe bewaard totdat u uw account bij ons opzegt. Op het moment dat u uw account opzegt, worden de persoonsgegevens binnen uiterlijk 72 uur verwijderd.

  Indien u zich ingeschreven heeft op een specifieke studie en geen account aangemaakt heeft bij ons, dan worden de gegevens die u heeft opgegeven gebruikt voor het aanmeldingsproces op die specifieke studie. Binnen 90 dagen na het einde van het onderzoek worden uw studie specifieke gegevens verwijderd.

  Inactieve accounts vragen wij per e-mail om hun account weer te activeren. Persoonsgegevens in accounts die al langer dan 10 jaar niet actief zijn, worden na deze termijn verwijderd.

  De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

  Rechten

  U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

  Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

  Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

  Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via helpdesk@link2trials.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar altijd binnen 4 weken in behandeling nemen.

  U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Bedankt uw aanmelding is goed ontvangen!. U ontvangt een email die u dient te bevestigen. U zult binnen enkele weken een reactie krijgen
Er is een fout opgetreden. Probeer het nogmaals of contact link2trials
link2trials

© 2023 Link2Trials