Terug

Patiënten met een recent vastgestelde trage schildklier (subklinische hypothyreoïdie)

Geslacht Beide

Leeftijd van 18 tot en met 70

Rookgedrag Niet

BMI van 18 tot en met 30

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

Voor wetenschappelijk onderzoek naar de rol van darmbacteriën op het afbraakproces van de schildklier zoeken wij:

 

Patiënten met een recent vastgestelde trage schildklier (subklinische hypothyreoïdie)

 

0          DiagnoseVaststelling van de aandoening van een patiënt < 1 jaar geleden;

0          Labwaarden: TSH > 8 mE/L en FT4 12 – 22 pmol/L;

0          Leeftijd tussen 18 en 70 jaar;

0          BMI 18-30 kg/m2 ;

0          Geen gebruikt van schildklierhormoon; 

0          Roken niet toegestaan

 

IMITHOT-trial: Effect van meerdere gezonde donor poeptransplantaties voor het voorkomen van schildklierfalen bij recent gediagnosticeerde hypothyreoïdie patiënten

Graag zouden wij uw aandacht voor het volgende willen vragen. Op dit moment doen wij onderzoek naar de rol van (dunne) darmbacteriën op het afbraakproces van de schildklier. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat door infusie van gezonde donor feces oplossing de darmbacterie samenstelling en tevens ook lichaamsmetabolisme tijdelijk veranderd kan worden.  Aangezien wij zouden willen kijken wat het langdurige effect van het veranderen van de darmbacterie samenstelling is op het schildklierfalen en immuunstatus bij recent gediagnosticeerde subklinische hypothyreoïdie patiënten, zouden wij graag uw medewerking vragen voor het IMITHOT-onderzoek.

In dit onderzoek willen wij kijken wat het effect is van meerdere (3x) malen toediening van een gezuiverde bacterie oplossing (gemaakt uit ontlasting van eigen ontlasting dan wel van gezonde donor die ingebracht wordt in de darm via een darmsonde) is op het behoud van eigen schildklierfunctie  bij recent gediagnosticeerde hypothyreoïdie patiënten. De uitkomsten van dit onderzoek zouden van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van nieuwe medicatie tegen hypothyreoïdie.

Voor dit onderzoek brengt u in periode van twee jaar 7 bezoeken aan het AMC, waarbij u in totaal 40 uur spendeert. Voor uw deelname krijgt u een financiële vergoeding van €400,-  en reiskosten voor deelname.  Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Commissie van het AMC.

Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen