Onderzoek naar het effect van een probioticum op de immuunfunctie van gezonde volwassenen.

Locatie onderzoek

 • Geslacht Beide
 • Leeftijd van 16 tot en met 65
 • Rookgedrag Niet
 • BMI van 18.5 tot en met 28
 • Bereken uw BMI hier

Onderzoek naar het effect van een probioticum op de immuunfunctie van gezonde volwassenen. 

(VERB STUDIE)


EB Medical Research zoekt gezonde volwassenen voor een 6 weken durend onderzoek naar het effect 
van het dagelijks gebruik van een voedingssupplement met een probioticum (Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis CECT 8145 BPL1TM) op het afweermechanisme tegen infecties in het lichaam van gezonde 
volwassenen.


Wie komt in aanmerking? 


Voor dit onderzoek kunt u zich aanmelden als u:

 • in goede gezondheid bent in de leeftijd van 16 tot en met 65 jaar;
 • niet rookt (of meer dan 6 maanden niet heeft gerookt);
 • een BMI tussen 18,5 tot en met 28 heeft (lichaamsgewicht(kg)/ lengte (m)2).

 

U komt niet in aanmerking als u:

 • overweegt uw eetpatroon aan te passen gedurende het onderzoek;
 • in de 6 maanden voorafgaand aan het onderzoek griep of een griepvaccinatie heeft gehad;
 • in de 2 maanden voorafgaand aan het onderzoek een acute infectie en/of orale antibiotica 
  heeft gehad;
 • in de 3 maanden voorafgaand aan het onderzoek onverklaarbaar gewichtsverlies of –
  toename heeft van > 3kg;
 • in de maand voorafgaand aan het onderzoek een andere vaccinatie heeft gehad;
 • de Nederlandse taal niet goed begrijpt, spreekt of kunt lezen.

 

Wat houdt de studie in?

Voordat u kunt deelnemen zal bekeken worden of geschikt bent voor deelname aan het onderzoek 
door middel van een screening. Als blijkt dat u geschikt bent en gaat deelnemen dan zult u het 
voedingssupplement in capsulevorm in totaal 6 weken gebruiken en komt u 3 keer naar de 
onderzoekslocatie voor een bezoek.

 

Looptijd: Maart- Mei 2023

 

Plaats van uitvoering:

NIZO foodresearch
Kernhemseweg 2
6718 ZB Ede

of

EB Medical research
Louis Armstrongweg 88
Almere.

 


Wat bieden wij u?

Een vergoeding van € 250,- (dit is inclusief een vergoeding van de reiskosten).

 


Studie schema: 

 

 

 

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek bekijken we of het dagelijks gebruik van een voedingssupplement met het 
probioticum Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145 BPL1TM (BPL1TM) effect heeft op het 
afweermechanisme tegen virusinfecties in het lichaam van gezonde volwassenen. 

Stap 0 - Informatievoorziening:
U zult eerst uitgebreid geïnformeerd worden over de studie door middel van de proefpersonen 
informatie en een verplicht informatiegesprek.

 

Stap 1 – Screening:
Voordat u kunt deelnemen volgt een geschiktheidsonderzoek, de screening. De onderzoeker zal een 
aantal onderzoeken doen:

 • meten van uw lengte en gewicht;
 • onderzoek naar uw medische geschiedenis door middel van een gezondheidsvragenlijst;

 

Stap 2 – het gebruik van het voedingssupplement:
Tijdens het onderzoek zult u 1 capsule per dag gebruiken, gedurende 6 weken.

 

Stap 3 – Onderzoeken en metingen:

 • Voor het onderzoek is het nodig dat u 2 keer naar de onderzoekslocatie komt (1 keer voor de 
  informatiesessie en 1 keer voor de screening voorafgaand aan de studieperiode), en dat u 
  tijdens de studieperiode van 6 weken nog 3 keer naar de onderzoekslocatie komt.
 • Een bezoek zal ongeveer 20-44 minuten duren.
 • De visites zullen veelal in de ochtend gepland worden vanaf ongeveer 7:30 uur.
 • Tijdens de bezoeken zal u onder andere gezondheidsvragen beantwoorden en er zal bloed 
  worden afgenomen.
 • Als onderdeel van deze studie zult u 1x gevaccineerd worden met het griepvaccin dat dit jaar 
  standaard gegeven wordt aan mensen die normaal gesproken een griepvaccinatie krijgen. U 
  krijgt de vaccinatie om te kunnen onderzoeken of het voedingssupplement een hogere 
  beschermingsgraad geeft in vergelijking met het placebo-supplement.
 • Gedurende het onderzoek dient u thuis dagelijks een korte online vragenlijst in te vullen en 
  daarnaast eens per week een aanvullende vragenlijst (dit kost u max. 5 minuten per dag voor 
  de dagelijkse vragenlijst en 15 minuten per week voor de wekelijkse vragenlijst)

 


Achtergrond van het onderzoek

Probiotica zijn levende bacteriën die een positief effect hebben op de gezondheid. Ze kunnen van 
nature in voedingsmiddelen zitten zoals yoghurt, zuurkool en kefir maar ze worden ook toegevoegd 
aan bijvoorbeeld babyvoeding. Daarnaast kunnen de probiotische bacteriën in tablet of in vloeibare 
vorm ingenomen worden, als toevoeging aan de voeding (supplement). De probiotische bacteriën 
komen via de maag in de darmen terecht en doen daar hun gezondheid bevorderende werk. 
Het probioticum dat in dit onderzoek onderzocht zal worden is Bifidobacterium animalis subsp. lactis
CECT 8145 BPL1TM (BPL1TM). Er zijn veel verschillende soorten probiotische bacterien, en elk type 
probiotische bacterie heeft zijn eigen specifieke manier van werken. Eerder onderzoek heeft 
aangetoond dat Bifidobacterium lactis mogelijk een effect heeft op het immuunsysteem, maar voor 
de specifieke stam BPL1TM is dat nog niet aangetoond. Het immuunsysteem (of afweersysteem) is het 
verdedigingssysteem van het menselijk lichaam. Het beschermt je tegen ziekteverwekkers. De 
bescherming tegen ziekteverwekkers blijft zich gedurende het hele leven verder ontwikkelen, 
bijvoorbeeld na het doormaken van een griep of een verkoudheid, maar het kan ook geactiveerd 
worden na een vaccinatie. Binnen dit onderzoek wordt gekeken of en op welke manier de 
probiotische bacterie BPL1TM een effect heeft op de bescherming tegen een griepvirus na een 
griepvaccinatie. 


Supplementen met BPL1TM zijn vrij verkrijgbaar in landen zoals Spanje, Frankrijk, China, Mexico en de 
Verenigde Staten.

 • Man
 • Vrouw

U ontvangt een email die u dient te bevestigen

DD-MM-YYYY (e.g. 30-03-2023)

Uw lengte of gewicht is geen realistisch getal

Uw lengte of gewicht is geen realistisch getal

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee
 • Ik weet het niet zeker

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Ja
 • Nee

 • Hierbij geef ik toestemming aan Link2Trials om de door mij verstrekte persoonsgegevens op te slaan in mijn persoonlijke profiel en te verwerken voor de doeleinden genoemd in de toestemmingsverklaring. Bekijk deze hier.

  Welke gegevens verzamelen we?

  Wanneer u een account registreert, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen.

  • Wij vragen uw naam, adres, postcode en woonplaats om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om afspraken te maken of informatie naar u te zenden.
  • Daarnaast hebben wij uw telefoonnummer nodig om telefonisch contact met jou te kunnen opnemen en een herinneringsbericht te zenden.
  • Om uw account aan te maken vragen we uw e-mailadres. Deze hebben wij ook nodig om per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van bevestigings- en herinneringsmails. Daarnaast sturen wij e-mails om u te attenderen op een nieuw onderzoek.
  • Wij hebben uw adres, postcode en woonplaats nodig om (lokale) onderzoeken of studies binnen een bepaalde straal te kunnen weergeven.
  • Uw tijdszone en taal en land combinatie worden verwerkt om de juiste tijd en taal voor u te kunnen weergeven.
  • Om uw account te beveiligen, wordt uw IP-adres verwerkt.

  Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan en u niet inzetten als proefpersoon. Bovendien vragen wij vooraf toestemming aan u voor het verwerken van deze gegevens.

  Onderzoeksdoeleinden: bijzondere gegevens
  Daarnaast worden bepaalde gegevens gevraagd voor onderzoeksdoeleinden, om te zien of u een match bent met het betreffende onderzoek en om het onderzoek uit te kunnen voeren. Dit zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot uw geslacht, leeftijd, medicijngebruik, vruchtbaarheid, lengte en gewicht, alcoholgebruik, rookgedrag en andere medische en/of gezondheidsgegevens.

  Een groot deel van deze gegevens zijn bijzondere gegevens in de zin van de AVG. Omdat dit gevoelige gegevens zijn, gaan wij er zorgvuldig mee om. Deze gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.  Volledige privacy verklaring

  PRIVACYVERKLARING

  April 2022

  www.proefpersonen.nl

   

  Over ons

  Link2Trials is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: AVG).

  Welke gegevens verzamelen we en voor welke doeleinden

  Wanneer u een account registreert, wordt u eerst gevraagd om de volgende gegevens in te vullen:

  • Om uw account aan te maken vragen we uw e-mailadres en wachtwoord.

  Na het bevestigen van uw emailadres vragen wij u uw profiel aan te vullen met de volgende gegevens:

  • Wij vragen uw naam, adres, postcode en woonplaats om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om afspraken te maken of informatie naar u te zenden.
  • Daarnaast hebben wij uw telefoonnummer nodig om telefonisch contact met u te kunnen opnemen en een herinneringsbericht te zenden. Wij gebruiken uw adres, postcode en woonplaats  om (lokale) onderzoeken of studies binnen een bepaalde straal vanaf uw adres te kunnen weergeven.
  • Uw tijdszone en taal land combinatie worden verwerkt om de juiste tijd en taal voor u te kunnen weergeven.
  • Om uw account te beveiligen, wordt uw IP-adres opgeslagen
  • Uw reeds opgeslagen e-mailadres hebben wij ook nodig om per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van bevestigings- en herinneringsmails. Daarnaast sturen wij e-mails om u te attenderen op een nieuw onderzoek.

  Daarnaast worden bepaalde bijzondere persoonsgegevens gevraagd voor onderzoeksdoeleinden, om te beoordelen of u matcht met de eisen die worden gesteld aan het betreffende onderzoek en om daarna het onderzoek met u te kunnen uitvoeren. De gegevens die voor onderzoeksdoeleinden kunnen worden gevraagd zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot uw geslacht, leeftijd, medicijngebruik, vruchtbaarheid, lengte en gewicht, alcoholgebruik, rookgedrag en andere medische en/of gezondheidsgegevens.

  Wanneer u zich voor een specifiek onderzoek inschrijft zullen een deel van de bovenstaande gegevens, waaronder ook de gegevens gerelateerd aan uw gezondheid (bijzondere persoonsgegevens) gevraagd worden. Zonder deze bijzondere gegevens kunnen wij namelijk geen match maken tussen u en de beschikbare onderzoeken. Het soort en hoeveelheid bijzondere persoonsgegevens kan per onderzoek verschillen omdat wij alleen de gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor dat specifieke onderzoek.

  Wij vragen u om toestemming

  Bijzondere persoonsgegevens mogen wij alleen verwerken als u daarvoor toestemming geeft. Bij het aanmaken van een account vragen wij u daarom om uitdrukkelijke toestemming om de door u opgegeven (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.

  Met wie delen we uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van Link2Trials een deel van de verwerking op zich zullen nemen. Zo maken wij gebruik van een externe partij die zorgt voor dedicated hosting van de persoonsgegevens. Deze partij is gecertificeerd om medische gegevens op te slaan. Deze partij is een verwerker, in de zin van de AVG.

  Nadat u zich heeft ingeschreven voor een specifieke studie of een specifiek project, worden uw (bijzondere) persoonsgegevens gedeeld met onderzoeksinstellingen, die al dan niet contact met u zullen opnemen om deel te nemen aan de specifieke studie of het specifieke project.

  Wij verifiëren vooraf of deze instellingen erkende onderzoeksinstellingen zijn en zich daarmee houden aan de nationale wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens worden in principe alleen doorgegeven aan onderzoeksinstellingen binnen het land waar u woonachtig bent.

  Door middel van een interface op onze website worden ook persoonsgegevens uitgewisseld met sociale media, zoals Facebook, waardoor Facebook u en andere gebruikers relevante advertenties kan tonen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wij zorgen ervoor dat het account gebruik maakt van een beveiligde/gecodeerde SSL-verbinding. Daarnaast maken wij gebruik van twee-factor-authenticatie en zorgen wij voor encryptie van uw wachtwoord.

  Bewaartermijn

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

  Uw persoonsgegevens worden in principe bewaard totdat u uw account bij ons opzegt. Op het moment dat u uw account opzegt, worden de persoonsgegevens binnen uiterlijk 72 uur verwijderd.

  Indien u zich ingeschreven heeft op een specifieke studie en geen account aangemaakt heeft bij ons, dan worden de gegevens die u heeft opgegeven gebruikt voor het aanmeldingsproces op die specifieke studie. Binnen 90 dagen na het einde van het onderzoek worden uw studie specifieke gegevens verwijderd.

  Inactieve accounts vragen wij per e-mail om hun account weer te activeren. Persoonsgegevens in accounts die al langer dan 10 jaar niet actief zijn, worden na deze termijn verwijderd.

  De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

  Rechten

  U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

  Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

  Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

  Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via helpdesk@link2trials.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar altijd binnen 4 weken in behandeling nemen.

  U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Bedankt uw aanmelding is goed ontvangen!. U ontvangt een email die u dient te bevestigen. U zult binnen enkele weken een reactie krijgen
Er is een fout opgetreden. Probeer het nogmaals of contact link2trials
link2trials

© 2023 Link2Trials