Terug

Mensen met een huidige depressieve episode

Geslacht Beide

Leeftijd van 20 tot en met 55

Locatie onderzoek

Psychische klachten zoals depressie[Depression] Verzamelnaam voor psychiatrische toestandsbeelden waarbij de belangrijkste symptomen zijn: sombere stemming,neerslachtigheid, remming van de gedachtengang, lusteloosheid, onmachtsgevoelens, gevoel van zwaarte, slapeloosheid, obstipatie, gebrek aan eetlust, gewichsverlies. zijn soms moeilijk te behandelen. Soms ontstaan er motivatieklachten  en een afname ‘in het kunnen genieten van dingen’ (ook wel negatieve symptomen genoemd). Aan de universiteit van Maastricht doen wij onderzoek naar hoe computertaken kunnen worden ingezet om deze negatieve symptomen beter in kaart te brengen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit een sessie van circa 5,5 uur. Er worden vragenlijsten afgenomen en we doen wat computertaken. Tijdens de computertaken doen we ook EEG-metingen (een pijnloze techniek om de activiteit in de hersenen te meten) gedaan worden.

Wie kan meedoen?

- Mensen met een huidige depressieve episode die in de afgelopen 6 maanden gestart is

- Leeftijd tussen 20-55 jaar

- Voldoende beheersing van de Nederlandse taal

Vergoeding

- Voor volledige deelname aan het onderzoek ontvangt u een vergoeding van maximaal €70

- Reiskosten worden vergoed

Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen