Terug

Mannen en vrouwen met matige tot ernstige reumatoïde artritis

Geslacht Beide

Leeftijd van 18 tot en met 99

BMI van 25 tot en met 45

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar een aantal veiligheidsaspecten, waaronder veneuze trombo-embolieBloedprop. (stolsel in een ader), van een onstekingsremmer dat al op de markt is voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis. Deze ontstekingsremmer wordt vergeleken met andere ontstekingsremmers die ook al op de markt zijn.

Het onderzoek

Voorafgaand aan deelname vindt een medische keuring plaats. Voor het onderzoek komt u in het eerste jaar 5 keer en daarna iedere 24 weken op controle naar het onderzoekscentrum gedurende 2 ½ tot max 5 ½ jaar. Het onderzoek is goedgekeurd door een onafhankelijk medische ethische commissie.

Wie kunnen aan de onderzoeken meedoen?

  • mannen en vrouwen vanaf 18 jaar
  • met matige tot ernstige reumatoïde artritis
  • en met tenminste een van de volgende kenmerken:
    • doorgemaakte veneuze trombo-embolie (niet meer dan één keer)
    • leeftijd 60 jaar of ouder
    • BMI (index voor gewicht in verhouding tot lichaamslengte) van tenminste 30 kg/m2, OF 25 tot maximaal 29 kg/m2 bij leeftijd 50 tot maximaal 59 jaar oud
  • en onvoldoende reageren op één of meer DMARD’s (bv Remicade, Humira, Enbrel, Methotrexaat, Leflunomide, Azathioprine) of deze niet verdragen

 

Vergoeding

U ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten. Belangstelling? Uw persoonlijke en medische gegevens worden in overeenstemming met de AVG behandeld.

PT&R is een onafhankelijk medisch onderzoekscentrum dat zich voornamelijk richt op uitvoering van onafhankelijk klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen