Aan dit onderzoek doen voldoende vrijwilligers mee. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven of afmelden.

Help mee RSV te bestrijden

Geslacht Beide

Leeftijd van 60 tot en met 90

Help mee RSV te bestrijden

Onderzoek naar een vaccinEen preparaat van inactieve of verzwakte pathogenen, of delen daarvan, die het immuunsysteem kunnen stimuleren om een immunologische weerstand op te bouwen tegen een bepaalde ziekte. tegen het respiratoir syncytieel virusEen niet-cellulaire biologische eenheid die zich enkel kan vermenigvuldigen in een gastcel. Virussen bestaan uit nucleïnezuur bedekt met één of meer proteïnelagen. Zodra het virus in de geïnfecteerde cel geraakt, maakt het gebruik van het synthetische productievermogen van de gastcel om zichzelf te vermenigvuldigen. (RSV) voor mensen van 60 jaar en ouder.


Over het onderzoek

RSV is een belangrijke oorzaak van luchtwegaandoeningen bij volwassenen, het is zelfs een van de meest voorkomende boosdoeners na het griepvirus. Momenteel is er geen medicijn of vaccin op de markt voor effectieve behandeling of preventie van een RSV-infectie. Meestal zijn de klachten bij gezonde volwassenen mild (zoals een verkoudheid), maar bij baby’s, oudere volwassenen en mensen met een verzwakt immuunsysteemReeks van biologische mechanismen waardoor mensen en dieren stoffen kunnen neutraliseren en elimineren die door hun lichaam als vreemde stoffen geïdentifi ceerd worden, zoals virussen, bacteriën, parasieten en hun toxines., hartfalenSynoniem: Insufficiëntia cordis, Decompensatio cordis. of longaandoeningen soms ernstiger. Een ernstige RSV-infectie kan longontsteking veroorzaken, of reeds bestaande ziekten zoals congestief hartfalen (CHF) en chronische obstructieve longziekte (COPDChronic Obstructive Pulomonary Disease; verzamelnaam voor diffuse vernauwingen van de luchtwegen.) verergeren.
 
Er is wereldwijd behoefte aan een vaccin dat RSV kan voorkomen bij oudere volwassenen. Daarom werkt Pfizer aan de ontwikkeling van een RSV-vaccin.
 
Net als het griepseizoen, vindt het RSV-seizoen meestal plaats tussen de late herfst en het vroege voorjaar, en duurt het ongeveer zes tot negen maanden (afhankelijk van de regio of het land). Dit onderzoek wordt uitgevoerd over drie RSV-seizoenen. Er is meestal één RSV-seizoen per jaar, dus deelnemers zullen ongeveer drie jaar aan dit onderzoek meedoen.

 

Wie kan meedoen?

Voor dit onderzoek zoeken we mensen die:

  • 60 jaar of ouder zijn;
  • gezond zijn, of een stabiele chronische aandoening hebben*;
  • bij eerdere vaccinatie geen ernstige bijwerkingen of een allergische reactie hebben gehad.

Het onderzoeksteam zal deze en andere vereiste criteria voor deelname uitvoerig met u bespreken.

* Met een ‘stabiele chronische aandoening’ bedoelen wij dat u hiervoor in de afgelopen twee maanden niet bent opgenomen in het ziekenhuis, en dat uw medicatie in die periode niet is veranderd.

 

Wat u kunt verwachten

Net als het griepseizoen loopt het RSVseizoen vaak van het late najaar tot het vroege voorjaar, afhankelijk van de regio of het land. Dit onderzoek wordt uitgevoerd gedurende 3 RSV-seizoenen. Uw deelname aan dit onderzoek kan dus zo'n 3 jaar duren.

Als u voldoet aan alle criteria voor deelname aan het onderzoek, krijgt u het onderzoeksvaccin of een placebo toegediend tijdens uw eerste bezoek. Een placebo ziet er net zo uit als het echte onderzoeksvaccin, maar bevat geen werkzame bestanddelen. U heeft evenveel kans om het onderzoeksvaccin of de placebo te krijgen. Noch u noch het onderzoeksteam weet welk vaccin u krijgt. 

Ongeveer 1 maand nadat het onderzoeksvaccin bij u is toegediend en aan het einde van het eerste RSV-seizoen wordt er een follow-upbezoek met het onderzoeksteam ingepland, zodat ze enkele tests kunnen doen en uw gezondheid in de loop van de tijd kunnen controleren. 
Daarna wordt er 1 bezoek aan het begin en 1 telefonische afspraak aan het eind van elk van de volgende 2 RSV-seizoenen ingepland.

 
Tijdens elk RSV-seizoen vragen we u om elke week eventuele ademhalingssymptomen in een elektronisch dagboek (eDagboek) in te vullen.


Vergoeding

Het onderzoeksvaccin en alle studie gerelateerde procedures kosten u niets. U wordt vergoed voor kosten die u heeft gemaakt als gevolg van deelname aan dit onderzoek, door middel van tegoedbonnen.

Wat is een vaccin?

Het immuunsysteem is de natuurlijke afweer van het lichaam tegen infecties. Vaccins helpen het immuunsysteem om bacteriën of virussen te herkennen waaraan u in de toekomst misschien wordt blootgesteld. Dat doen ze door uw lichaam te helpen met het aanmaken van antistoffen en cellen die antigenen (onderdelen van de bacteriën of virussen) kunnen onthouden en aanvallen. 

Het immuunsysteem verwerkt deze antigenen op een vergelijkbare manier als bij een echte infectie, maar zonder dat u er echt ziek van wordt. Als gevolg daarvan ‘onthouden’ bepaalde cellen in het immuunsysteem hoe ze deze antigenen snel moeten herkennen en de echte infectie kunnen bestrijden als die in de toekomst optreedt. 

Sommige vaccins, zoals het onderzoeksvaccin in dit onderzoek, bevatten kleine hoeveelheden van het eiwit van de bacterie of het virus van de ziekte waarvoor het ter voorkoming daarvan is ontworpen. Het viruseiwit is niet in staat om zich voort te planten zoals een virus dat kan, dus kan het niemand met RSV besmetten.

link2trials

© 2022 Link2Trials