Aan dit onderzoek doen voldoende vrijwilligers mee. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven of afmelden.

Hebt u COPD?

Geslacht Beide

Leeftijd van 40 tot en met 99

Locatie onderzoek

Wij zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een onderzoek met het geregistreerde geneesmiddel Umeclidinium voor de behandeling van COPDChronic Obstructive Pulomonary Disease; verzamelnaam voor diffuse vernauwingen van de luchtwegen. (Chronische obstructieve longziekte) ). In het onderzoek wordt bij patiënten met COPD het gebruik van een combinatie van Umeclidinium /Vilanterol (UMEC/VI) vergeleken met alleen Umeclidinium of Salmeterol. Het primaire doel van deze studie is het effect op de longfunctie te meten  voor patiënten die met  de combinatie UMEC/ VI worden behandeld tegenover behandeling met alleen UMEC gedurende 24 weken.

U komt mogelijk in aanmerking voor deelname als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  •          U bent ouder dan 40 jaar en u heeft COPD
  •          U rookt of heeft in het verleden gerookt
  •          U gebruikt geen inhalatie  corticosteroïden

Het onderzoek duurt 24 weken. U komt in een wisselende frequentie van een aantal weken voor controle in het onderzoekscentrum.

U ontvangt een onkostenvergoeding. Uw reiskosten worden vergoed.

Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig om met uw gegevens. 

 

link2trials

© 2022 Link2Trials