Aan dit onderzoek doen voldoende vrijwilligers mee. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven of afmelden.

GOLD I – licht COPD

Locatie onderzoek

  • Geslacht Beide
  • Leeftijd van 40 tot en met 75
  • Rookgedrag Niet

Patiënten met chronischlangzaam, slepend verloop; tegengesteld van acuut. obstructief longlijden (COPDChronic Obstructive Pulomonary Disease; verzamelnaam voor diffuse vernauwingen van de luchtwegen.) kunnen door een verkoudheid snel meer last krijgen van hun COPD. Deze zogenaamde exacerbaties hebben een enorme impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Wij hebben op basis van eerdere studies een mogelijke oorzaak gevonden die wij nu graag verder willen onderzoeken. Voor deze studie zijn wij op zoek naar COPD patiënten (tussen 40 en 75 jaar, thans niet-rokend, geen gebruik van inhalatie corticosteroïden). De studie bestaat uit 8 bezoeken. Tijdens het onderzoek worden een aantal longfunctietesten gedaan, bloed afgenomen en 2 maal een bronchoscopie uitgevoerd. Tevens wordt u verkouden gemaakt. Voor deelname aan het onderzoek is een vergoeding beschikbaar.

Criteria:

·         FEV1/FVC < 0.70

·         FEV1 ≥ 80%

·         Niet rokend of ex-roker >1jaar en 10 pakjaren

·         Geen allergieEen bijzondere, in de regel heftige reactie door overgevoeligheid voor bepaalde stoffen van chemische of fysische aard, berustend op een wisselwerking tussen allergenen en humorale antistoffen.ën

·         40 – 75 jaar

link2trials

© 2023 Link2Trials