Terug

Gezonde proefpersonen gezocht voor onderzoek naar een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van infectie met HIV-1

Geslacht Man

Leeftijd van 18 tot en met 45

Rookgedrag Niet

BMI van 18 tot en met 32

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

GEZONDE PROEFPERSONEN GEVRAAGD VOOR GENEESMIDDELENONDERZOEK

Wat is de dienst Geneesmiddelenonderzoek?
De dienst Geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent voert klinische studies uit waarbij nieuwe studiemedicatie onderzocht wordt bij proefpersonen. Deze studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en zijn steeds goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent . De veiligheid en gezondheid 
van proefpersonen wordt van zeer nabij gevolgd.

 

Wat wordt onderzocht?
In deze klinische studie wordt een nieuw geneesmiddel onderzocht dat wordt ontwikkeld voor de behandeling van infectie met humaan immunodeficiëntievirus 1 (HIVHumaan Immunodieficiëntievirus. Virus behorende tot de Retrovirussen met een voorkeur voor T4-lymfocyten. Het virus is de verwekker van AIDS.-1), een virale infectie die aidsAcquired Immune Deficiency Syndrome = verworven immunodeficiëntiesyndroom.Ziektebeeld gekenmerkt door opportunistische infecties, veroorzaakt door het Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV). (Zie ook HIV). kan veroorzaken.
Dit geneesmiddel is nog niet goedgekeurd voor verkoop en zal oraal worden toegediend. 

De studie bestaat uit 3 panels (A, B en C) van 8 proefpersonen per panel. Momenteel zijn we op zoek naar 
kandidaten voor panel C. U kan slechts aan 1 panel deelnemen. 

 

Komt u in aanmerking?
De criteria zijn:
- Gezonde volwassen mannen (18-45 jaar, uitersten inclusief) 
- Body Mass Index (BMI) 18-32 kg/m2 (uitersten inclusief)
- Geen ernstige aandoeningen hebben of gehad hebben
- Geen (chronische) medicatie gebruiken
- Geen allergieEen bijzondere, in de regel heftige reactie door overgevoeligheid voor bepaalde stoffen van chemische of fysische aard, berustend op een wisselwerking tussen allergenen en humorale antistoffen. hebben voor latex, medicatie of voeding 
- Niet roken (minstens 3 maanden gestopt zijn met roken of gebruik van nicotine houdende producten) en
geen drugs gebruiken

 

Wat gebeurt er?
Voor panel C bestaat de studie uit 2 vooronderzoeken + 3 behandelingsperiodes + 1 eindonderzoek.

Tijdens het eerste vooronderzoek zullen de algemene onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of u 
geschikt bent om aan de studie deel te nemen: lichamelijk onderzoek, gewicht, lengte, ademhaling, temperatuur, elektrocardiogram, bloeddruk, pols, bloedonderzoek en urineonderzoek. Tijdens het tweede vooronderzoek zal er een bloed- en urineonderzoek gebeuren en een COVID-19-test worden afgenomen.

Iedere behandelingsperiode duurt 4 dagen en u overnacht telkens 2 nachten in het onderzoekscentrum 
(dag-1  dag 1  dag 2). U krijgt tijdens iedere behandelingsperiode 1 keer medicatie toegediend via de mond. 
U krijgt het studiegeneesmiddel of placebo (middel zonder actieve stof) toegediend.

Tijdens de studie wordt er op verschillende tijdstippen bloed geprikt, bloeddruk gemeten, een elektrocardiogram genomen, een lichamelijk onderzoek uitgevoerd, een COVID-19-test afgenomen

 

Vergoeding:
 50 euro voor het eerste vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
 100 euro voor het tweede vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
 1650 euro voor de volledige studie (inclusief de vergoeding voor de 2 vooronderzoeken) bij goede 
medewerking, alsook een reiskostenvergoeding van 0,20 euro voor elke km boven de 40 km enkele reis 
(met maximum 110 km enkele reis)
 350 euro voor reserves die mee binnenkomen op de vooravond van het onderzoek (deze vergoeding is 
inclusief de vergoeding voor de vooronderzoeken)

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek of vóór eerste dosering positief test op drugs of nicotine, of indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.
Wanneer u effectief deelneemt aan de studie, zal uw vergoeding na het eindonderzoek berekend worden. De 
uitbetalingstermijn is ongeveer 4 tot 8 weken.

Reserve proefpersoon:
 U voldoet aan alle criteria om deel te nemen aan de studie en bent beschikbaar voor alle data van de studie. 
 U komt mee binnen met de andere proefpersonen op dinsdag 25 mei 2021 om 21.00u.
 U blijft tot woensdag 26 mei rond 11.30u. De reservevergoeding wordt na 4 tot 8 weken uitbetaald. Er wordt 
geen vergoeding uitbetaald indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.

 

Hoe aanmelden?
- geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.uzgent.be/geneesmiddelenstudies

Locatie:
Volg route 5210, ga binnen aan ingang 52 en ga via de eerste deur rechts naar de eerste verdieping. Gelieve u 
op de eerste verdieping aan te melden aan het onthaal. U moet vooraf langsgaan aan de kassa’s om u in te 
schrijven (ingang 50)

Wanneer wordt u op de dienst verwacht?

! Voor deelname dient u voor alle data van het panel beschikbaar te zijn.

Vooronderzoek 1 (± 4u) 

Vrijdag 7 mei 2021 om 08.15u 
OF maandag 10 mei 2021 om 08.15u 

Vooronderzoek 2 (± 2u) 

Zondag 23 mei 2021 om 09.00u

Periode 1

Behandeling (2 overnachtingen)
Dinsdag 25 mei 2021 vanaf 21.00u 
t.e.m. donderdag 27 mei 2021 rond 11.30u


Opvolgvisites (duurtijd +-1u) 
Vrijdag 28 mei 2021 tussen 09.30u-11.30u 
Zaterdag 29 mei 2021 tussen 09.30u-11.30u

Periode 2

Behandeling (2 overnachtingen)
Dinsdag 1 juni 2021 vanaf 21.00u 
t.e.m. donderdag 3 juni 2021 rond 11.30u


Opvolgvisites (duurtijd +-1u)
Vrijdag 4 juni 2021 tussen 09.30u-11.30u 
Zaterdag 5 juni 2021 tussen 09.30u-11.30u

Periode 3

Behandeling (2 overnachtingen)
Dinsdag 8 juni 2021 vanaf 21.00u 
t.e.m. donderdag 10 juni 2021 rond 11.30u


Opvolgvisites (duurtijd +-1u)
Vrijdag 11 juni 2021 tussen 09.30u-11.30u 
Zaterdag 12 juni 2021 tussen 09.30u-11.30u

Eindonderzoek (± 3u)

Woensdag 23 juni 2021 om 10.00u

Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen