Terug

Gezonde proefpersonen gevraagd voor geneesmiddelenonderzoek

Aan dit onderzoek doen voldoende vrijwilligers mee. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven of afmelden.

Geslacht Man

Leeftijd van 18 tot en met 45

Rookgedrag Niet

BMI van 18 tot en met 32

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

GEZONDE PROEFPERSONEN GEVRAAGD VOORGENEESMIDDELENONDERZOEK


Wat is de dienst Geneesmiddelenonderzoek?

De dienst Geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent voert klinische studies uit waarbij nieuwe studiemedicatie onderzocht wordt bij proefpersonen. Deze studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en zijn steeds goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent . De veiligheid en gezondheid van proefpersonen wordt van zeer nabij gevolgd.

Wat wordt onderzocht?


In deze klinische studie wordt een nieuw geneesmiddel onderzocht dat wordt ontwikkeld voor de behandeling van infectie met humaan immunodeficiëntievirus 1 (HIVHumaan Immunodieficiëntievirus. Virus behorende tot de Retrovirussen met een voorkeur voor T4-lymfocyten. Het virus is de verwekker van AIDS.-1), een virale infectie die aidsAcquired Immune Deficiency Syndrome = verworven immunodeficiëntiesyndroom.Ziektebeeld gekenmerkt door opportunistische infecties, veroorzaakt door het Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV). (Zie ook HIV). kan veroorzaken.
Dit geneesmiddel is nog niet goedgekeurd voor verkoop en zal oraal worden toegediend. 


De studie bestaat uit 4 panels (A, B, C en D) van 8 proefpersonen per panel. Momenteel zijn we op zoek naar kandidaten voor panel D. U kan slechts aan 1 panel deelnemen. 


Komt u in aanmerking?

De criteria zijn:

 

Wat gebeurt er?

De studie bestaat uit 2 vooronderzoeken + 3 behandelingsperiodes + 1 eindonderzoek.

Tijdens het eerste vooronderzoek zullen de algemene onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of u geschikt bent om aan de studie deel te nemen: lichamelijk onderzoek, gewicht, lengte, ademhaling, temperatuur, elektrocardiogram, bloeddruk, pols, bloedonderzoek en urineonderzoek. Tijdens het tweede vooronderzoek zal er een bloed- en urineonderzoek gebeuren en mogelijks een COVID-19-test worden afgenomen.

Iedere behandelingsperiode duurt 4 dagen en u overnacht telkens 2 nachten in het onderzoekscentrum (dag-1  dag 1  dag 2). U krijgt tijdens iedere behandelingsperiode 1 keer medicatie toegediend via de mond. 
U krijgt het studiegeneesmiddel of placebo (middel zonder actieve stof) toegediend.


Tijdens de studie wordt er op verschillende tijdstippen bloed geprikt, bloeddruk gemeten, een elektrocardiogram genomen, een lichamelijk onderzoek uitgevoerd, een COVID-19-test afgenomen, ….

 

Wanneer wordt u op de dienst verwacht?

! Voor deelname dient u voor alle data van het panel beschikbaar te zijn. 

Panel D

Vooronderzoek 1 (± 4u) 
Vrijdag 10 september 2021 om 08.15u 
OF Maandag 13 september 2021 om 08.15u 

Vooronderzoek 2 (± 2u) 
Maandag 04 oktober 2021 om 10.00u

Periode 1
Behandeling (2 overnachtingen)
Woensdag 06 oktober 2021 vanaf 21.00u 
t.e.m. vrijdag 08 oktober 2021 rond 11.30u

Opvolgvisites (duurtijd +-1u) 
Zaterdag 09 oktober 2021 tussen 9u30 -11.30u
Zondag 10 oktober 2021 tussen 9u30 -11.30u

Periode 2
Behandeling (2 overnachtingen)
Woensdag 13 oktober 2021 vanaf 21.00u 
t.e.m. vrijdag 15 oktober 2021 rond 10.30u

Opvolgvisites (duurtijd +-1u)
Zaterdag 16 oktober 2021 tussen 08.00u -10.00u
Zondag 17 oktober 2021 tussen 08u00 -10.00u

Periode 3

Behandeling (2 overnachtingen)
Maandag 08 november 2021 vanaf 21.00u 
t.e.m. woensdag 10 november 2021 rond 10.30u

Opvolgvisites (duurtijd +-1u)
Donderdag 11 november 2021 tussen 08.30u-10.30u
Vrijdag 12 november 2021 tussen 08.30u-10.30u

Eindonderzoek (± 3u)
Dinsdag 23 november 2021 vanaf 10.00u

 

Vergoeding:

  • 50 euro voor het eerste vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
  • 100 euro voor het tweede vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
  • 1650 euro voor de volledige studie (inclusief de vergoeding voor de 2 vooronderzoeken) bij goede medewerking, alsook een reiskostenvergoeding van 0,20 euro voor elke km boven de 40 km enkele reis (met maximum 110 km enkele reis)
  • 350 euro voor reserves die mee binnenkomen op de vooravond van het onderzoek (deze vergoeding is inclusief de vergoeding voor de vooronderzoeken)


Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek of vóór eerste dosering positief test op 
drugs of nicotine, of indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.
Wanneer u effectief deelneemt aan de studie, zal uw vergoeding na het eindonderzoek berekend worden. De uitbetalingstermijn is ongeveer 4 tot 8 weken.


Reserve proefpersoon:

  • U voldoet aan alle criteria om deel te nemen aan de studie en bent beschikbaar voor alle data van de studie.
  • U komt mee binnen met de andere proefpersonen op woensdag 06 oktober 2021 om 21.00u.
  • U blijft tot donderdag 07 oktober rond 11.30u. De reservevergoeding wordt na 4 tot 8 weken uitbetaald. Er wordt geen vergoeding uitbetaald indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.
Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen