Terug

Gezonde proefpersonen gevraagd voor geneesmiddelenonderzoek

Geslacht Beide

Leeftijd van 18 tot en met 55

Rookgedrag Niet

Alleen voor vrouwen die geen kinderen meer kunnen krijgen

BMI van 18 tot en met 32

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

GEZONDE PROEFPERSONEN  GEVRAAGD VOOR GENEESMIDDELENONDERZOEK

 

Wat is de dienst Geneesmiddelenonderzoek?

De dienst Geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent voert klinische studies uit waarbij nieuwe studiemedicatie onderzocht wordt bij proefpersonen. Deze studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en zijn steeds goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent. De veiligheid en gezondheid van proefpersonen wordt van zeer nabij gevolgd.

 

Wat wordt onderzocht?

In deze klinische studie wordt een nieuw geneesmiddel onderzocht dat wordt ontwikkeld voor de behandeling van infectie met humaan immunodeficiëntievirus 1 (HIVHumaan Immunodieficiëntievirus. Virus behorende tot de Retrovirussen met een voorkeur voor T4-lymfocyten. Het virus is de verwekker van AIDS.-1), een virale infectie die aidsAcquired Immune Deficiency Syndrome = verworven immunodeficiëntiesyndroom.Ziektebeeld gekenmerkt door opportunistische infecties, veroorzaakt door het Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV). (Zie ook HIV). kan veroorzaken.
Dit geneesmiddel is nog niet goedgekeurd voor verkoop en zal oraal worden toegediend. 

De studie bestaat uit 5 panels (A,B,C,D en E) van telkens 8 proefpersonen per panel. Momenteel zijn we op zoek naar kandidaten voor panel E. U kan slechts aan 1 panel deelnemen. 

 

Komt u in aanmerking?

De criteria zijn:

 

Wat gebeurt er?

Voor panel E bestaat de studie uit 2 vooronderzoeken + 1 behandelingsperiode + 1 eindonderzoek
De behandelingsperiode duurt 31 dagen met 6 overnachtingen in het onderzoekscentrum. U overnacht drie maal gedurende twee nachten in het centrum (dag -1 tot dag 2, dag 9 tot dag 11 en dag 27 tot dag 29). 
Medicatie wordt eenmaal per dag toegediend gedurende 28 dagen. De inname gebeurt ’s morgens en steeds tijdens een korte visite aan het onderzoekscentrum. U krijgt het studiegeneesmiddel of placebo (middel zonder actieve stof) toegediend.

Tijdens het eerste vooronderzoek zullen de algemene onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of u geschikt bent om aan de studie deel te nemen: lichamelijk onderzoek, gewicht, lengte, ademhaling, temperatuur, elektrocardiogram, bloeddruk, pols, bloedonderzoek en urineonderzoek. Tijdens het tweede vooronderzoek zal er een bloed- en urineonderzoek gebeuren en een COVID-19-test worden afgenomen.

Tijdens de studie wordt er op verschillende tijdstippen bloed geprikt, bloeddruk gemeten, een elektrocardiogram genomen, een lichamelijk onderzoek uitgevoerd, een COVID-19-test afgenomen, ….

 

Wanneer wordt u op de dienst verwacht?

! Voor deelname dient u voor alle data van het panel beschikbaar te zijn. 

Panel E

Vooronderzoek 1 (± 4u)

Woensdag 15 sep 2021 om 08.15u
OF donderdag 16 sep 2021 om 08.15u

Vooronderzoek 2 (± 2u)
Zaterdag 09 okt 2021 (voormiddag)
Behandeling

Overnachten:
Maandag 11 okt 2021 vanaf 21.00u t.e.m. woensdag 13 okt 2021 rond de middag

Ambulante visite:
Donderdag 14 okt 2021 t.e.m. woensdag 20 okt 2021 
(telkens voormiddag)

Overnachten:
Woensdag 20 okt 2021 vanaf 21.00u t.e.m. vrijdag 22 okt  2021 rond de middag

Ambulante visites:
Zaterdag 23 okt 2021 t.e.m. zondag 07 nov 2021 
(telkens voormiddag)

Overnachten:
Zondag 07 nov 2021 vanaf 21.00u t.e.m. dinsdag 09 nov 2021 rond de middag

Ambulante visites:
Woensdag 10 nov 2021 en donderdag 11 nov 2021 
(telkens voormiddag)

Eindonderzoek (± 3u)
Maandag 22 nov 2021 (voormiddag)

 

Vergoeding:

  • 50 euro voor het eerste vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
  • 50 euro voor het tweede vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
  • 3500 euro voor de volledige studie (inclusief de vergoeding voor de 2 vooronderzoeken) bij goede medewerking, alsook een reiskostenvergoeding van 0,20 euro voor elke km boven de 40 km enkele reis (met maximum 110 km enkele reis)
  • 350 euro voor reserves die mee binnenkomen op de vooravond van het onderzoek (deze vergoeding is inclusief de vergoeding voor de vooronderzoeken)

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek of vóór eerste dosering positief test op drugs of nicotine, of indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.
Wanneer u effectief deelneemt aan de studie, zal uw vergoeding na het eindonderzoek berekend worden. De uitbetalingstermijn is ongeveer 4 tot 8 weken.

 

Reserve proefpersoon:

  • U voldoet aan alle criteria om deel te nemen aan de studie en u bent beschikbaar voor alle data van de studie.
  • U komt mee binnen met de andere proefpersonen maandag 11 okt 2021 om 21.00u. U blijft tot dinsdag 12 okt 2021 rond de middag. 

De reservevergoeding wordt na 4 tot 8 weken uitbetaald. Er wordt geen vergoeding uitbetaald indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.

Kandidaten voor panel E zullen worden opgebeld vanaf maandag 30 augustus.

 

Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen