Terug

Gezonde proefpersonen gevraagd voor geneesmiddelenonderzoek

Geslacht Beide

Leeftijd van 18 tot en met 55

Alleen voor vrouwen die geen kinderen meer kunnen krijgen

BMI van 18 tot en met 32

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

GEZONDE PROEFPERSONEN GEVRAAGD VOOR GENEESMIDDELENONDERZOEK

Wat is de dienst Geneesmiddelenonderzoek?
De dienst Geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent voert klinische studies uit waarbij nieuwe studiemedicatie onderzocht wordt bij proefpersonen. Deze studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en zijn steeds goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent. De veiligheid en gezondheid van proefpersonen wordt van zeer nabij gevolgd.

 

Wat wordt onderzocht?
In deze klinische studie wordt een nieuw geneesmiddel onderzocht dat wordt ontwikkeld voor de behandeling van infectie met humaan immunodeficiëntievirus 1 (HIVHumaan Immunodieficiëntievirus. Virus behorende tot de Retrovirussen met een voorkeur voor T4-lymfocyten. Het virus is de verwekker van AIDS.-1), een virale infectie die aidsAcquired Immune Deficiency Syndrome = verworven immunodeficiëntiesyndroom.Ziektebeeld gekenmerkt door opportunistische infecties, veroorzaakt door het Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV). (Zie ook HIV). kan veroorzaken.
Dit geneesmiddel is nog niet goedgekeurd voor verkoop en zal oraalVia de mond. worden toegediend. 

De studie bestaat uit 5 panels (A,B,C,D en E) van telkens 8 proefpersonen per panel. Momenteel zijn we op zoek naar kandidaten voor panel A, B, C en D. U kan slechts aan 1 panel deelnemen. 

 

Komt u in aanmerking?
De criteria zijn:


Wat gebeurt er?
Voor panel A, B, C en D bestaat de studie uit 2 vooronderzoeken + 1 behandelingsperiode + 1 eindonderzoek. 
De behandelingsperiode duurt 10 dagen met 4 overnachtingen in het onderzoekscentrum. U overnacht twee maal gedurende twee nachten in het centrum (dag -1 tot dag 2 en dag 9 tot dag 11). 
Medicatie wordt eenmaal per dag toegediend gedurende 10 dagen. De inname gebeurt ’s morgens en steeds tijdens een korte visite aan het onderzoekscentrum. U krijgt het studiegeneesmiddel of placebo (middel zonder actieve stof) toegediend.

Tijdens het eerste vooronderzoek zullen de algemene onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of u geschikt bent om aan de studie deel te nemen: lichamelijk onderzoek, gewicht, lengte, ademhaling, temperatuur, elektrocardiogram, bloeddruk, pols, bloedonderzoek en urineonderzoek. Tijdens het tweede vooronderzoek zal er  een bloed- en urineonderzoek gebeuren en een COVID-19-test worden afgenomen.

Tijdens de studie wordt er op verschillende tijdstippen bloed geprikt, bloeddruk gemeten, een elektrocardiogram genomen, een lichamelijk onderzoek uitgevoerd, een COVID-19-test afgenomen, ….

 

Wanneer wordt u op de dienst verwacht?

! Voor deelname dient u voor alle data van het panel beschikbaar te zijn. 

 

Panel A Panel B Panel C Panel D
Vooronderzoek 1 (± 4u) Vooronderzoek 1 (± 4u) Vooronderzoek 1 (± 4u) Vooronderzoek 1 (± 4u)

Donderdag 17 juni 2021 om 08.15u
OF
maandag 21 juni 2021 om 08.15u

Maandag 12 juli 2021 om8.15u
OF
donderdag 15 juli 2021 om 8.15u

Dinsdag 27 juli 2021 om 8.15u
OF
vrijdag 30 juli 2021 om 8.15u

Dinsdag 24 augustus 2021 om 8.15u
OF
woensdag 25 augustus 2021 om 8u15

Vooronderzoek 2 (± 2u) Vooronderzoek 2 (± 2u) Vooronderzoek 2 (± 2u) Vooronderzoek 2 (± 2u)
Vrijdag 16 juli 2021 (voormiddag) Vrijdag 6 augustus 2021 (voormiddag) Vrijdag 27 augustus 2021 (voormiddag) Vrijdag 17 september 2021 (voormiddag)
Behandeling Behandeling Behandeling Behandeling

Overnachten:
Zondag 18 juli 2021 vanaf 21.00u t.e.m. dinsdag 20 juli 2021 rond de middag

Ambulante visite:
Woensdag 21 juli 2021 t.e.m. dinsdag 27 juli 2021
(telkens voormiddag)

Overnachten:
Dinsdag 27 juli 2021 vanaf 21.00u t.e.m. donderdag 29 juli 2021 rond de middag

Ambulante visites:
Vrijdag 30 juli 2021 en zaterdag 31 juli 2021
(telkens voormiddag ±1u)

Overnachten:
Zondag 8 augustus 2021 vanaf 21.00u t.e.m. dinsdag 10 augustus 2021 rond de middag

Ambulante visite:
Woensdag 11 augustus 2021 t.e.m. dinsdag 17 augustus 2021 (telkens voormiddag)

Overnachten:
Dinsdag 17 augustus 2021 vanaf 21.00u t.e.m. donderdag 19 augustus rond de middag

Ambulante visites:
Vrijdag 20 augustus 2021 en zaterdag 21 augustus 2021 (telkens voormiddag ±1u)

Overnachten:
Zondag 29 augustus 2021 vanaf 21.00u t.e.m. dinsdag 31 augustus rond de middag

Ambulante visite:
Woensdag 1 september 2021 t.e.m. dinsdag 7 september 2021 (telkens voormiddag)

Overnachten:
Dinsdag 7 september 2021 vanaf 21.00u t.e.m. donderdag 9 september 2021 rond de middag

Ambulante visites:
Vrijdag 10 september 2021 en zaterdag 11 september 2021 (telkens voormiddag ±1u)

Overnachten:
Zondag 19 september 2021 vanaf 21.00u t.e.m. dinsdag 21 september 2021 rond de middag

Ambulante visite:
Woensdag 22 september 2021 t.e.m. dinsdag 28 september 2021 (telkens voormiddag)

Overnachten:
Dinsdag 28 september 2021 vanaf 21.00u t.e.m. donderdag 30september 2021 rond de middag

Ambulante visites:
Vrijdag 1 oktober 2021 en zaterdag 2 oktober 2021 (telkens voormiddag ±1u)

Eindonderzoek (± 3u) Eindonderzoek (± 3u) Eindonderzoek (± 3u) Eindonderzoek (± 3u)
Donderdag 12 augustus 2021 (voormiddag) Donderdag 2 september 2021 (voormiddag) Woensdag 22 september 2021 (voormiddag) Woensdag 13 oktober 2021 (voormiddag)

 

Vergoeding:

  • 50 euro voor het eerste vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
  • 50 euro voor het tweede vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding)
  • 1800 euro voor de volledige studie (inclusief de vergoeding voor de 2 vooronderzoeken) bij goede medewerking, alsook een reiskostenvergoeding van 0,20 euro voor elke km boven de 40 km enkele reis (met maximum 110 km enkele reis)
  • 350 euro voor reserves die mee binnenkomen op de vooravond van het onderzoek (deze vergoeding is inclusief de vergoeding voor de vooronderzoeken)

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek of vóór eerste dosering positief test op drugs of nicotine, of indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.
Wanneer u effectief deelneemt aan de studie, zal uw vergoeding na het eindonderzoek berekend worden. De uitbetalingstermijn is ongeveer 4 tot 8 weken.

 

Reserve proefpersoon:

  • U voldoet aan alle criteria om deel te nemen aan de studie en u bent beschikbaar voor alle data van de studie. 
  • U komt mee binnen met de andere proefpersonen op zondag 18 juli 2021 (panel A) of zondag 8 augustus 2021 (panel B) of zondag 29 augustus 2021 (panel C) of zondag 19 september 2021 (panel D) om 21.00u.
  • U blijft tot maandag 19 juli 2021 (panel A) of maandag 9 augustus 2021 (panel B) of maandag 30 augustus (panel C) of maandag 20 september 2021 tot rond de middag. De reservevergoeding wordt na 4 tot 8 weken uitbetaald. Er wordt geen vergoeding uitbetaald indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.
Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen