Aan dit onderzoek doen voldoende vrijwilligers mee. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven of afmelden.

GEZOCHT: patiënten met COPD

Geslacht Beide

Leeftijd van 40 tot en met 99

Locatie onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de veiligheid en werkzaamheid van een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van COPDChronic Obstructive Pulomonary Disease; verzamelnaam voor diffuse vernauwingen van de luchtwegen. te bestuderen.

 

Doelgroep

U komt mogelijk in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek indien:

- U COPD hebt

- U 40 jaar of ouder bent

- U het afgelopen jaar een toename van uw klachten heeft gehad waarvoor u antibioticaDit zijn door micro-organismen gevormde stoffen, bereid in farmaceutische bedrijven, die in het lichaam selectief werkzaam zijn tegen (andere) micro-organismen. en/ of prednisolon heeft gebruikt

 

Het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal circa 54 weken, waarbij u 9 keer voor controle naar ons centrum in [plaats] komt en 6 keer een telefonische visite.

 

Vergoeding

Als u meedoet aan dit onderzoek krijgt u uw reiskosten vergoed. U krijgt ook een onkostenvergoeding van 30 Euro per bezoek voor uw tijd in het onderzoekscentrum.

link2trials

© 2022 Link2Trials