Proefpersoon vragenlijsten

Bekijk video proefpersoon vragenlijsten in categorie: algemeen

In deze video voor proefpersonen komen de volgende items aan bod:

- wat verstaat men onder het invullen van vragenlijsten
- wat kan ik verwachten
- wat is het vervolg