Terug

Onderzoek naar een nieuw onderzoeksmiddel tegen een jichtaanval

Geslacht Beide

Leeftijd van 18 tot en met 80

Locatie onderzoek

Het onderzoek is een wetenschappelijk onderzoek waarin de veiligheid, werkzaamheid en juiste dosering van nieuwe onderzoeksmedicatie voor een acute jichtaanval wordt onderzocht. Dit zal worden getest in verschillende doseringen bij proefpersonen met een acute jichtaanval.

 

U komt misschien in aanmerking voor deelname als u:

 

Uw deelname duurt ongeveer vijf weken en omvat in totaal vier bezoeken aan het onderzoekscentrum plus één telefoongesprek ongeveer drie weken na uw laatste bezoek.

Mocht vervoer voor u een probleem zijn dan kunt u dit overleggen met het onderzoeksteam, er kan een taxi geregeld worden.

 

Als u in aanmerking komt en beslist om deel te nemen, kunt u het volgende ontvangen:

 • Kosteloze onderzoeksmedicatie en zorg tijdens het onderzoek, en uiteraard geen aanspraak op uw eigen risico!
 • Zorgvuldige controle tijdens de bezoeken aan de onderzoeksarts en ervaren studieteam.
 • Bij afronding van de studie een VVV-bon van 100 euro

 

Hoe kunt u zich aanmelden?

Als u meer informatie wenst over het onderzoek en wilt weten of u daaraan kunnen deelnemen, schrijf u dan in op deze website en beantwoord de vragen op de volgende pagina. Het onderzoeksteam van VieCuri zal dan zeer spoedig contact met u opnemen om een afspraak te maken en al uw vragen te beantwoorden.

Acute jichtaanvallen zijn een pijnlijke aandoening, veroorzaakt door kristalafzetting in een of meer gewrichten. Deze kristalafzettingen bestaan uit urinezuur dat zich in uw lichaam heeft opgehoopt. Het lichaam reageert op deze kristallen en maakt een eiwit aan met de naam interleukine-1 dat een ontsteking in het gewricht veroorzaakt.

 

Dapansutrile is een onderzoeksmiddel wat de aanmaak van interleukine-1 blokkeert. Het kan de ontsteking en pijn verminderen die door de jichtaanval wordt veroorzaakt. De veiligheid van dapansutrile is eerder getest bij gezonde vrijwilligers, tijdens dit onderzoek kijken we naar de werkzaamheid van het onderzoeksmiddel in verschillende doseringen.

Wat is een klinisch onderzoek?

 • Een klinisch onderzoek is een wetenschappelijke studie naar de effecten op proefpersonen van een nieuw medicijn, product, procedé of behandeling.
 • Dankzij deze klinische onderzoeken kunnen artsen nieuwe en betere manieren vinden om ziekten te voorkomen, op te sporen, te diagnosticeren, te controleren of te behandelen.
 • Alle klinische onderzoeken worden zorgvuldig gecontroleerd en gereguleerd om het welzijn van de deelnemers te garanderen.
 • De deelname aan een klinische studie is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de normale zorg.

 

 

Algemene informatie

 

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo met dr. Tim Jansen als hoofdonderzoeker. Olatec Therapeutics LLC, een farmaceutisch bedrijf uit de Verenigde Staten, is de opdrachtgever van dit onderzoek en betaalt de kosten van dit onderzoek.

 

Ongeveer 24 proefpersonen zullen aan dit onderzoek deelnemen. De onafhankelijke medisch ethische toetsingscommissie (METC) van de Stichting BEBO te Assen heeft dit onderzoek goedgekeurd.


Waarom wordt dit onderzoek gehouden?

Het onderzoek is een wetenschappelijk onderzoek waarin de veiligheid en doeltreffendheid van nieuwe onderzoeksmedicatie voor een acute jichtaanval wordt onderzocht. Dit zal worden getest in verschillende doseringen bij proefpersonen met een acute jichtaanval.

 

Hoe gaat de studie in zijn werk?

 

Uw deelname duurt ongeveer vijf weken en omvat in totaal vier bezoeken aan het onderzoekscentrum plus één telefoongesprek ongeveer drie weken na uw laatste bezoek.

 

 

Wat gebeurt er tijdens de onderzoeksbezoeken?

 

U zult regelmatig contact hebben met het studieteam en uw gezondheid zal tijdens het hele onderzoek zorgvuldig worden gecontroleerd.

Enkele van de tests die de patiënt tijdens het onderzoek zal ondergaan (niet alle tests zullen bij elk bezoek  plaatsvinden.)

 • Lichamelijk onderzoek
 • Vitale functies, gewicht, lengte
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Bloed- en urinetests
 • Enkel bij het eerste bezoek zal er vocht uit het aangedane gewricht afgenomen worden, om de diagnose jicht met zekerheid te kunnen stellen. Dit behoort tot het standaard onderzoek wat de Reumatoloog uitvoert bij een verdenking op jicht.

 

 • Pijnscores

 

 

 

De reden voor deze tests is om de gezondheid van de patiënt zorgvuldig te kunnen controleren en te kunnen evalueren welk effect het onderzoeksgeneesmiddel op u heeft.

 • Man
 • Vrouw

U ontvangt een email die u dient te bevestigen

Wanneer antwoord op de vorige vraag 6 JA is:

 • Bij deze geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken zoals aangegeven in de Privacy statement

  PRIVACYVERKLARING
  April 2018

  Link2Trials respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

  Over ons

  Link2Trials de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

  Onze gegevens zijn:
  Link2Trials B.V.
  KvK: 32122355

  Welke gegevens verzamelen we?
  Wanneer u een account registreert, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen.

  • Wij vragen uw naam, adres, postcode en woonplaats om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om afspraken te maken of informatie naar u te zenden.
  • Daarnaast hebben wij uw telefoonnummer nodig om telefonisch contact met jou te kunnen opnemen en een herinneringsbericht te zenden.
  • Om uw account aan te maken vragen we uw e-mailadres. Deze hebben wij ook nodig om per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van bevestigings- en herinneringsmails. Daarnaast sturen wij e-mails om u te attenderen op een nieuw onderzoek.
  • Wij hebben uw adres, postcode en woonplaats nodig om (lokale) onderzoeken of studies binnen een bepaalde straal te kunnen weergeven.
  • Uw tijdszone en locale worden verwerkt om de juiste tijd en taal voor u te kunnen weergeven.
  • Om uw account te beveiligen, wordt uw IP-adres verwerkt.

  Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan en u niet inzetten als proefpersoon. Bovendien vragen wij vooraf toestemming aan u voor het verwerken van deze gegevens.

  Onderzoeksdoeleinden: bijzondere gegevens
  Daarnaast worden bepaalde gegevens gevraagd voor onderzoeksdoeleinden, om te zien of u een match bent met het betreffende onderzoek en om het onderzoek uit te kunnen voeren. Dit zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot uw geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau, medicijngebruik, vruchtbaarheid, lengte en gewicht, alcoholgebruik, rookgedrag en andere medische en/of gezondheidsgegevens.

  Een groot deel van deze gegevens zijn bijzondere gegevens in de zin van de AVG. Omdat dit gevoelige gegevens zijn, gaan wij er zorgvuldig mee om. Deze gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.

  Met wie delen we uw persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van Link2Trials een deel van de verwerking op zich zullen nemen. Zo maken wij gebruik van een externe partij die zorgt voor dedicated hosting van de persoonsgegevens. Deze partij is gecertificeerd om medische gegevens op te slaan. Deze partijen is een verwerker, in de zin van de AVG.

  Nadat u zich heeft ingeschreven voor een specifieke studie of een specifiek project, worden uw persoonsgegevens gedeeld met onderzoeksinstellingen, die al dan niet contact met u zullen opnemen om deel te nemen aan onderzoeken of studies.

  Wij verifiëren vooraf of deze instellingen erkende instellingen zijn en zich daarmee houden aan de nationale wet- en regelgeving. Deze partijen krijgen toegang tot de persoonsgegevens van hun studies. Uw persoonsgegevens worden in principe alleen doorgegeven aan onderzoeksinstellingen binnen het land waar u woonachtig bent.

  Beveiliging persoonsgegevens
  Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wij zorgen ervoor dat het account gebruik maakt van een beveiligde/gecodeerde SSL-verbinding. Daarnaast maken wij gebruik van twee-factor-authenticatie en zorgen wij voor encryptie van uw wachtwoord.

  Cookies
  Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

  Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

  Advertentiecookies
  Om advertenties beschikbaar te stellen, worden via deze website cookies van Facebook geplaatst (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen onder andere ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

  Analytische cookies
  Om te weten hoe bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies. Daarom worden via deze website cookies van Google Analytics geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].

  Social media
  We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Om het delen van informatie via deze social media-kanalen mogelijk te maken, wordt de AddThis cookie geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van AddThis vindt u hier: [http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy].

  Om het delen van informatie via Facebook mogelijk te maken, worden bovendien verscheidene Facebook cookies geplaatst, waaronder Facebook Connect, Facebook Social Plugin en Facebook Social Graph.

  Links
  Op deze website zult u links en social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of social media button te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

  Bewaartermijn
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

  Uw persoonsgegevens worden in principe bewaard totdat u uw account bij ons opzegt. Op het moment dat u uw account opzegt, worden de persoonsgegevens binnen uiterlijk 72 uur verwijderd.

  Inactieve accounts vragen wij per e-mail om hun account weer te activeren. Persoonsgegevens in accounts die al langer dan 10 jaar niet actief zijn, worden na deze termijn verwijderd.

  De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

  Rechten
  U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

  Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

  Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

  Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via helpdesk@link2trials.com. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

  U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen
  Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Bedankt uw aanmelding is goed ontvangen!. U ontvangt een email die u dient te bevestigen. U zult binnen enkele weken een reactie krijgen
Er is een fout opgetreden. Probeer het nogmaals of contact link2trials
Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen