Terug

Niet-alcoholische leververvetting

Aan dit onderzoek doen voldoende vrijwilligers mee. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven of afmelden.

Geslacht Beide

Leeftijd van 18 tot en met 50

Gewicht van 50 tot en met 200

Rookgedrag Niet

BMI van 18 tot en met 32

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

Geneesmiddelenonderzoek naar een nieuw middel voor de behandeling van niet-alcoholische leververvetting (NASH)

Bijzonderheden

  • Je weegt minimaal 50 kg en je Body Mass Index (BMI) is tussen de 18 en 32 kg/m2. De BMI geeft de verhouding tussen het lichaamsgewicht in kilogrammen en de lengte in meters weer.
  • Voor vrouwen geldt dat je alleen kunt deelnemen aan dit onderzoek wanneer je minimaal één jaar de overgang gepasseerd bent of je minimaal zes maanden geleden gesteriliseerd bent of wanneer je voldoende anticonceptie gebruikt. Afdoende anticonceptie wordt gezien als het gebruik van hormonale anticonceptie of spiraal gecombineerd met een condoom. Geheelonthouding als leefstijl wordt tevens gezien als acceptabel.   
  • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je medisch worden gekeurd.
  • Nadat het onderzoek is afgelopen volgt de nakeuring, die zal plaatsvinden tijdens het laatste korte bezoek.

 

Periode

Voor de groepen A1a t/m A2b bestaat het onderzoek uit 3 perioden waarbij je voor periode 1, gedurende 6 dagen (5 nachten) en voor periode 2 en 3, minimaal 6 dagen (5 nachten) en maximaal 7 dagen (6 nachten) in ons onderzoekscentrum in zal verblijven. Alle perioden worden ieders gevolgd door 1 kort bezoek.

Voor groep B1 bestaat het onderzoek uit 2 perioden waarbij je voor iedere periode gedurende 6 dagen (5 nachten) in ons onderzoekscentrum in zal verblijven. Beide perioden worden gevolgd door 1 kort bezoek.

Voor de groepen C1, C2 en C3 bestaat het onderzoek uit 1 periode waarbij je gedurende 11 dagen (10 nachten) in ons onderzoekscentrum in zal verblijven, gevolgd door 1 kort bezoek.

Heb je eerder aan een geneesmiddelenonderzoek deelgenomen? Dan zal er een periode van 60 dagen moeten zijn tussen de nakeuring van het vorige onderzoek en de dosering van dit onderzoek.

De nakeuring zal plaatsvinden op het laatste korte bezoek.

Let op: Je dient alle genoemde data van de groep naar keuze beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen. 

De medische keuring van dit onderzoek zal plaatsvinden in het keuringscentrum in Groningen.

 

Groep

6 en 2 keer 7 dagen dagen verblijf

kort bezoek

Groep A2b

19 feb 2019 t/m 24 feb 2019

1 apr 2019 t/m 7 apr 2019

13 mei 2019 t/m 19 mei 2019

26 feb 2019

8 apr 2019

9 apr 2019

20 mei 2019

21 mei 2019

 

Vergoeding

Je krijgt een bruto vergoeding van € 3.448,- voor deelname aan groep A1a, A1b, A2a of A2b.

Voor deelname aan groep B1 krijg je een bruto vergoeding van €1.555,- en voor deelname aan groep C1, C2 of C3 krijg je een bruto vergoeding van €1.526,- . 

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€0,19 netto per kilometer) met een minimum van €12,- en een maximum van €160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.

Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen