Terug

Een onderzoeksstudie voor zuigelingen met allergieën in de familie

U bent wellicht geïnteresseerd in de TEMPO-studie, die onderzoek doet naar zuigelingenvoeding en de mogelijke rol daarvan bij het voorkomen van allergieEen bijzondere, in de regel heftige reactie door overgevoeligheid voor bepaalde stoffen van chemische of fysische aard, berustend op een wisselwerking tussen allergenen en humorale antistoffen.ën.

 

Borstvoeding is de meest geschikte voedingsbron in de eerste levensperiode.Jammer genoeg kunnen niet alle moeders zo lang borstvoeding geven als zij zouden willen; andere moeders kiezen ervoor met borstvoeding te stoppen. Het enige geschikte en veilige alternatief is wetenschappelijk ontwikkelde babyvoeding.

 

Wat is de TEMPO-studie?

 •          Dit is een onderzoeksstudie voor zuigelingen wiens vader, moeder, broer of zus een allergie heeft.
 •          U kunt aan dit onderzoek meedoen als u van plan bent uw baby uitsluitend borstvoeding te geven of als u van plan bent met babyvoeding te beginnen voordat uw baby 16 weken oud is.
 •          Tijdens dit onderzoek wordt een nieuwe babyvoeding vergeleken met standaard babyvoeding om te zien of deze kan helpen om allergieën te verminderen bij kinderen wiens familie een voorgeschiedenis van allergieën heeft.

 

Het onderzoek beoogt vast te stellen of:

 •          de nieuwe voeding de darmflora beïnvloedt, waardoor kinderen die meer risico op allergieën lopen minder allergieën ontwikkelen;
 •          moedermelk wereldwijd de beste voedingsbron voor baby's is.

 

Beide alternatieven zijn geschikt voor zuigelingen, bieden alle benodigde ingrediënten en voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden voor een optimale babyvoeding.

 

Wie kan er meedoen?

Uw baby kan deelnemen aan de TEMPO-studie als hij/zij:

 •         minder dan 16 weken oud is;
 •         een gezond geboortegewicht had;
 •         gevoelig is voor allergieën wegens familie-geschiedenis (ouders, broers of zussen hebben een allergie);
 •         nog niet begonnen is met standaard babyvoeding (hypoallergene babyvoeding mag wel).

 

Net als uw baby doet een groot aantal andere gezonde baby's uit verschillende landen mee aan de TEMPO-studie in vergelijkbare klinieken of medische centra.


Hoe gaat deelname in zijn werk?

Voor het onderzoek moeten u en uw baby in 1 jaar 5 keer naar de kliniek komen. U zult ook worden gevraagd om de voedingsgewoonten van uw kind en eventuele allergieën bij te houden in een (elektronisch) dagboek.

 

Wat krijgt u?

 

 •          Uw kind krijgt de testvoeding geheel gratis.
 •          Uw kind wordt gedurende heel het onderzoek nauwkeurig gemonitord.
 •          Reiskostenvergoeding,
 •          en indien van toepassing, een maaltijdvergoeding als het bezoek aan de kliniek de hele dag duurt.

 

Hoe kunt u zich aanmelden?

Als u meer wilt weten over het onderzoek en wilt weten of u en uw baby daaraan kunnen deelnemen, schrijf u dan in op deze website en beantwoord de onderstaande vragen. Een van de deelnemende klinieken zal dan contact met u opnemen om een afspraak te maken en al uw vragen te beantwoorden.

 

Het onderzoek beoogt vast te stellen of:

 •          de nieuwe voeding de darmflora beïnvloedt, waardoor kinderen die meer risico op allergieën lopen minder allergieën ontwikkelen.

 

Er zijn drie verschillende groepen:

 •          een groep die de testvoeding krijgt: de nieuw ontwikkelde hypoallergene voeding met zogeheten gehydrolyseerde eiwitten, waaraan specifieke pre- en probiotica zijn toegevoegd (prebiotica zijn vezels, probiotica zijn nuttige darmbacteriën);
 •          een groep die de controlevoeding krijgt: standaardvoeding met zogeheten intacte eiwitten zonder toegevoegde pre- en probiotica;
 •          een groep die uitsluiting borstvoeding krijgt, zonder enige aanvullende voeding, gedurende ten minste 16 weken.

 

Beide alternatieven zijn geschikt voor zuigelingen, bieden alle benodigde ingrediënten en voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden voor een optimale babyvoeding.

Nutricia Research doet al meer dan veertig jaar onderzoek naar moedermelk en deelt haar expertise met professionals in de zorgsector om hen te helpen bij de voorlichting over de voeding voor baby's en moeders.

Moedermelk is wereldwijd de beste voedingsbron voor baby's. Borstvoeding heeft talloze erkende voordelen voor baby's en moeders, zowel op de korte als de lange termijn. Wij streven ernaar borstvoeding voortdurend te onderzoeken en te ondersteunen. We beschouwen moedermelk als een inspiratiebron voor innovatie.

Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, baby's, ouderen en patiënten van alle leeftijden met speciale voedingsbehoeften verdienen nutritionele ondersteuning. Nutricia Research maakt gebruik van biowetenschappen, levensmiddelenwetenschappen en -technologie, en de inzet en expertise van meer dan 600 medewerkers om voedingsproducten te ontwikkelen voor mensen met speciale behoeften.

Over Nutricia Research

Nutricia Research is de wereldwijde onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie achter Early Life Nutrition en Advanced Medical Nutrition, divisies van Danone, die eveneens de missie hebben om wereldwijd de gezondheid van zoveel mogelijk mensen door middel van levensmiddelen te ondersteunen. Onze onderzoeks- en innovatieafdelingen zijn inmiddels sterk ontwikkeld, maar ons uitgangspunt blijft om inzicht te krijgen in voedingsstoffen en hun bijdrage aan een optimale gezondheid, kennis die we vervolgens gebruiken om maatoplossingen te creëren voor de voedingsbehoeften van onze doelgroepen gedurende hun hele levenscyclus.

Zie www.nutriciaresearch.com voor meer informatie

Wat is een klinisch onderzoek?

 •          Een klinisch onderzoek is een wetenschappelijke studie naar de effecten op proefpersonen van een nieuw medicijn, product, procedé of behandeling. Ook babyvoeding wordt op deze manier getest.
 •          Dankzij deze klinische onderzoeken kunnen artsen nieuwe en betere manieren vinden om ziekten te voorkomen, op te sporen, te diagnosticeren, te controleren of te behandelen.
 •          Alle klinische onderzoeken worden zorgvuldig gecontroleerd en gereguleerd om het welzijn van de deelnemers te garanderen.
 •          De deelname aan een klinische studie is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de normale zorg voor uw kind.

 

Waarom wordt dit onderzoek gehouden?

 

Het doel van dit onderzoek is een nieuwe babyvoeding te testen om te zien of het de darmflora beïnvloedt en daarmee het ontstaan van allergieën beperkt. We vergelijken hierbij baby's wiens vader, moeder, broer of zus een allergie heeft, waarbij een deel van hen de hypoallergene babyvoeding krijgt en een ander deel standaard babyvoeding.

 

Wat komt erbij kijken?

 Uw kind neemt aan het onderzoek deel tot het ongeveer 54 weken oud is (iets ouder dan een jaar).

 •          Tijdens het onderzoek zult u de arts 5 keer moeten bezoeken en zult u 2 keer worden gebeld. In zijn of haar praktijk zal de arts de algemene gezondheidstoestand en de lichamelijke groei van uw kind controleren en monsters nemen.
 •          In de loop van het onderzoek zullen verschillende monsters bij uw kind worden afgenomen (bloed, speeksel, neusuitstrijkjes, ontlasting). U zult ook worden gevraagd om de voedingsgewoonten van uw kind, de frequentie en consistentie van de ontlasting, de keren dat hij/zij overgeeft en eventuele allergieën bij te houden in een elektronisch dagboek.
 •          Uw kind is een van ongeveer 700 andere gezonde baby's uit verschillende landen die ook zijn uitgenodigd om aan dit onderzoek mee te doen.

 

 

Hoe gaat de studie in zijn werk?

 •          U kunt aan dit onderzoek meedoen als u van plan bent uw kind uitsluitend borstvoeding te geven of als u van plan bent met babyvoeding te beginnen voordat uw baby 16 weken oud is.
 •          Als u van plan bent uw kind uitsluitend borstvoeding te geven, dan kunnen u en uw kind onmiddellijk deelnemen aan de borstvoedingsgroep.
 •          Als u de borstvoeding wilt aanvullen met babyvoeding of helemaal wilt overstappen op babyvoeding, dan zult u de testvoeding ontvangen.
 •          Hierbij krijgt u één van de volgende twee soorten babyvoeding:

o   Formule 1 – de testvoeding

o   Formule 2 – de controlevoeding

 •          Uw kind zal op gerandomiseerde wijze (willekeurig, als door het opgooien van een muntje) aan een van deze twee groepen worden toegewezen. Noch u, noch het onderzoeksteam weten welke voeding aan uw kind wordt gegeven, hoewel dit kan worden nagegaan als dat medisch noodzakelijk is.
 •          De babyvoeding wordt u kosteloos ter beschikking gesteld.
 •          Gedurende de hele TEMPO-studie staat het welzijn van uw kind voor het onderzoeksteam voorop; zij zullen dan ook graag al uw vragen beantwoorden.

 

Wat moet ik verder nog weten?

 •          Uw kind krijgt de testvoeding geheel gratis.
 •          Uw kind wordt gedurende heel het onderzoek nauwkeurig gemonitord.
 •          Het is belangrijk dat u en uw kind naar alle onderzoeksafspraken komen.
 •          U kunt uw kind op ieder moment voor het TEMPO-onderzoek afmelden, om welke reden dan ook. Deze beslissing heeft geen gevolgen voor de mate van zorg die uw kind krijgt.
 •          U kunt op ieder moment contact opnemen met uw onderzoeksteam over eventuele vragen of zorgen.

U ontvangt een email die u dient te bevestigen

 • a. allergische rinitis
 • b. astma
 • c. voedselallergie
 • d. eczeem
 • e. overige allergieën
 • f. geen allergieën

 • Bij deze geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken zoals aangegeven in de Privacy statement

  PRIVACYVERKLARING
  April 2018

  Link2Trials respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

  Over ons

  Link2Trials de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

  Onze gegevens zijn:
  Link2Trials B.V.
  KvK: 32122355

  Welke gegevens verzamelen we?
  Wanneer u een account registreert, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen.

  • Wij vragen uw naam, adres, postcode en woonplaats om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om afspraken te maken of informatie naar u te zenden.
  • Daarnaast hebben wij uw telefoonnummer nodig om telefonisch contact met jou te kunnen opnemen en een herinneringsbericht te zenden.
  • Om uw account aan te maken vragen we uw e-mailadres. Deze hebben wij ook nodig om per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van bevestigings- en herinneringsmails. Daarnaast sturen wij e-mails om u te attenderen op een nieuw onderzoek.
  • Wij hebben uw adres, postcode en woonplaats nodig om (lokale) onderzoeken of studies binnen een bepaalde straal te kunnen weergeven.
  • Uw tijdszone en locale worden verwerkt om de juiste tijd en taal voor u te kunnen weergeven.
  • Om uw account te beveiligen, wordt uw IP-adres verwerkt.

  Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan en u niet inzetten als proefpersoon. Bovendien vragen wij vooraf toestemming aan u voor het verwerken van deze gegevens.

  Onderzoeksdoeleinden: bijzondere gegevens
  Daarnaast worden bepaalde gegevens gevraagd voor onderzoeksdoeleinden, om te zien of u een match bent met het betreffende onderzoek en om het onderzoek uit te kunnen voeren. Dit zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot uw geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau, medicijngebruik, vruchtbaarheid, lengte en gewicht, alcoholgebruik, rookgedrag en andere medische en/of gezondheidsgegevens.

  Een groot deel van deze gegevens zijn bijzondere gegevens in de zin van de AVG. Omdat dit gevoelige gegevens zijn, gaan wij er zorgvuldig mee om. Deze gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.

  Met wie delen we uw persoonsgegevens?
  Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van Link2Trials een deel van de verwerking op zich zullen nemen. Zo maken wij gebruik van een externe partij die zorgt voor dedicated hosting van de persoonsgegevens. Deze partij is gecertificeerd om medische gegevens op te slaan. Deze partijen is een verwerker, in de zin van de AVG.

  Nadat u zich heeft ingeschreven voor een specifieke studie of een specifiek project, worden uw persoonsgegevens gedeeld met onderzoeksinstellingen, die al dan niet contact met u zullen opnemen om deel te nemen aan onderzoeken of studies.

  Wij verifiëren vooraf of deze instellingen erkende instellingen zijn en zich daarmee houden aan de nationale wet- en regelgeving. Deze partijen krijgen toegang tot de persoonsgegevens van hun studies. Uw persoonsgegevens worden in principe alleen doorgegeven aan onderzoeksinstellingen binnen het land waar u woonachtig bent.

  Beveiliging persoonsgegevens
  Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wij zorgen ervoor dat het account gebruik maakt van een beveiligde/gecodeerde SSL-verbinding. Daarnaast maken wij gebruik van twee-factor-authenticatie en zorgen wij voor encryptie van uw wachtwoord.

  Cookies
  Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

  Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

  Advertentiecookies
  Om advertenties beschikbaar te stellen, worden via deze website cookies van Facebook geplaatst (Facebook Audiences (Lookalike,Custom), Facebook Impressions en Facebook Pixel,Facebook Retargeting). Deze cookies zorgen onder andere ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

  Om advertenties beschikbaar te stellen, worden via deze website cookies van Snapchat geplaatst (Snapchat Audiences (Lookalike, Custum), Snapchat Impressions en Snapchat Pixel, Snapchat Retargeting). Deze cookies zorgen onder andere ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Snapchat vindt u hier: [https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/].

  Analytische cookies
  Om te weten hoe bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies. Daarom worden via deze website cookies van Google Analytics geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].

  Social media
  We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Om het delen van informatie via deze social media-kanalen mogelijk te maken, wordt de AddThis cookie geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van AddThis vindt u hier: [http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy].

  Om het delen van informatie via Facebook mogelijk te maken, worden bovendien verscheidene Facebook cookies geplaatst, waaronder Facebook Connect, Facebook Social Plugin en Facebook Social Graph.

  Links
  Op deze website zult u links en social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of social media button te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

  Bewaartermijn
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

  Uw persoonsgegevens worden in principe bewaard totdat u uw account bij ons opzegt. Op het moment dat u uw account opzegt, worden de persoonsgegevens binnen uiterlijk 72 uur verwijderd.

  Inactieve accounts vragen wij per e-mail om hun account weer te activeren. Persoonsgegevens in accounts die al langer dan 10 jaar niet actief zijn, worden na deze termijn verwijderd.

  De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

  Rechten
  U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

  Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

  Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

  Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via helpdesk@link2trials.com. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

  U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen
  Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Bedankt uw aanmelding is goed ontvangen!. U ontvangt een email die u dient te bevestigen. U zult binnen enkele weken een reactie krijgen
Er is een fout opgetreden. Probeer het nogmaals of contact link2trials