Terug

Een onderzoeksstudie voor zuigelingen met allergieën in de familie

Aan dit onderzoek doen voldoende vrijwilligers mee. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven of afmelden.

U bent wellicht geïnteresseerd in de TEMPO-studie, die onderzoek doet naar zuigelingenvoeding en de mogelijke rol daarvan bij het voorkomen van allergieEen bijzondere, in de regel heftige reactie door overgevoeligheid voor bepaalde stoffen van chemische of fysische aard, berustend op een wisselwerking tussen allergenen en humorale antistoffen.ën.

 

Borstvoeding is de meest geschikte voedingsbron in de eerste levensperiode.Jammer genoeg kunnen niet alle moeders zo lang borstvoeding geven als zij zouden willen; andere moeders kiezen ervoor met borstvoeding te stoppen. Het enige geschikte en veilige alternatief is wetenschappelijk ontwikkelde babyvoeding.

 

Wat is de TEMPO-studie?

 •          Dit is een onderzoeksstudie voor zuigelingen wiens vader, moeder, broer of zus een allergie heeft.
 •          U kunt aan dit onderzoek meedoen als u van plan bent uw baby uitsluitend borstvoeding te geven of als u van plan bent met babyvoeding te beginnen voordat uw baby 16 weken oud is.
 •          Tijdens dit onderzoek wordt een nieuwe babyvoeding vergeleken met standaard babyvoeding om te zien of deze kan helpen om allergieën te verminderen bij kinderen wiens familie een voorgeschiedenis van allergieën heeft.

 

Het onderzoek beoogt vast te stellen of:

 •          de nieuwe voeding de darmflora beïnvloedt, waardoor kinderen die meer risico op allergieën lopen minder allergieën ontwikkelen;
 •          moedermelk wereldwijd de beste voedingsbron voor baby's is.

 

Beide alternatieven zijn geschikt voor zuigelingen, bieden alle benodigde ingrediënten en voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden voor een optimale babyvoeding.

 

Wie kan er meedoen?

Uw baby kan deelnemen aan de TEMPO-studie als hij/zij:

 •         minder dan 16 weken oud is;
 •         een gezond geboortegewicht had;
 •         gevoelig is voor allergieën wegens familie-geschiedenis (ouders, broers of zussen hebben een allergie);
 •         nog niet begonnen is met standaard babyvoeding (hypoallergene babyvoeding mag wel).

 

Net als uw baby doet een groot aantal andere gezonde baby's uit verschillende landen mee aan de TEMPO-studie in vergelijkbare klinieken of medische centra.


Hoe gaat deelname in zijn werk?

Voor het onderzoek moeten u en uw baby in 1 jaar 5 keer naar de kliniek komen. U zult ook worden gevraagd om de voedingsgewoonten van uw kind en eventuele allergieën bij te houden in een (elektronisch) dagboek.

 

Wat krijgt u?

 

 •          Uw kind krijgt de testvoeding geheel gratis.
 •          Uw kind wordt gedurende heel het onderzoek nauwkeurig gemonitord.
 •          Reiskostenvergoeding,
 •          en indien van toepassing, een maaltijdvergoeding als het bezoek aan de kliniek de hele dag duurt.

 

Hoe kunt u zich aanmelden?

Als u meer wilt weten over het onderzoek en wilt weten of u en uw baby daaraan kunnen deelnemen, schrijf u dan in op deze website en beantwoord de onderstaande vragen. Een van de deelnemende klinieken zal dan contact met u opnemen om een afspraak te maken en al uw vragen te beantwoorden.

 

Het onderzoek beoogt vast te stellen of:

 •          de nieuwe voeding de darmflora beïnvloedt, waardoor kinderen die meer risico op allergieën lopen minder allergieën ontwikkelen.

 

Er zijn drie verschillende groepen:

 •          een groep die de testvoeding krijgt: de nieuw ontwikkelde hypoallergene voeding met zogeheten gehydrolyseerde eiwitten, waaraan specifieke pre- en probiotica zijn toegevoegd (prebiotica zijn vezels, probiotica zijn nuttige darmbacteriën);
 •          een groep die de controlevoeding krijgt: standaardvoeding met zogeheten intacte eiwitten zonder toegevoegde pre- en probiotica;
 •          een groep die uitsluiting borstvoeding krijgt, zonder enige aanvullende voeding, gedurende ten minste 16 weken.

 

Beide alternatieven zijn geschikt voor zuigelingen, bieden alle benodigde ingrediënten en voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden voor een optimale babyvoeding.

Nutricia Research doet al meer dan veertig jaar onderzoek naar moedermelk en deelt haar expertise met professionals in de zorgsector om hen te helpen bij de voorlichting over de voeding voor baby's en moeders.

Moedermelk is wereldwijd de beste voedingsbron voor baby's. Borstvoeding heeft talloze erkende voordelen voor baby's en moeders, zowel op de korte als de lange termijn. Wij streven ernaar borstvoeding voortdurend te onderzoeken en te ondersteunen. We beschouwen moedermelk als een inspiratiebron voor innovatie.

Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, baby's, ouderen en patiënten van alle leeftijden met speciale voedingsbehoeften verdienen nutritionele ondersteuning. Nutricia Research maakt gebruik van biowetenschappen, levensmiddelenwetenschappen en -technologie, en de inzet en expertise van meer dan 600 medewerkers om voedingsproducten te ontwikkelen voor mensen met speciale behoeften.

Over Nutricia Research

Nutricia Research is de wereldwijde onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie achter Early Life Nutrition en Advanced Medical Nutrition, divisies van Danone, die eveneens de missie hebben om wereldwijd de gezondheid van zoveel mogelijk mensen door middel van levensmiddelen te ondersteunen. Onze onderzoeks- en innovatieafdelingen zijn inmiddels sterk ontwikkeld, maar ons uitgangspunt blijft om inzicht te krijgen in voedingsstoffen en hun bijdrage aan een optimale gezondheid, kennis die we vervolgens gebruiken om maatoplossingen te creëren voor de voedingsbehoeften van onze doelgroepen gedurende hun hele levenscyclus.

Zie www.nutriciaresearch.com voor meer informatie

Wat is een klinisch onderzoek?

 •          Een klinisch onderzoek is een wetenschappelijke studie naar de effecten op proefpersonen van een nieuw medicijn, product, procedé of behandeling. Ook babyvoeding wordt op deze manier getest.
 •          Dankzij deze klinische onderzoeken kunnen artsen nieuwe en betere manieren vinden om ziekten te voorkomen, op te sporen, te diagnosticeren, te controleren of te behandelen.
 •          Alle klinische onderzoeken worden zorgvuldig gecontroleerd en gereguleerd om het welzijn van de deelnemers te garanderen.
 •          De deelname aan een klinische studie is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de normale zorg voor uw kind.

 

Waarom wordt dit onderzoek gehouden?

 

Het doel van dit onderzoek is een nieuwe babyvoeding te testen om te zien of het de darmflora beïnvloedt en daarmee het ontstaan van allergieën beperkt. We vergelijken hierbij baby's wiens vader, moeder, broer of zus een allergie heeft, waarbij een deel van hen de hypoallergene babyvoeding krijgt en een ander deel standaard babyvoeding.

 

Wat komt erbij kijken?

 Uw kind neemt aan het onderzoek deel tot het ongeveer 54 weken oud is (iets ouder dan een jaar).

 •          Tijdens het onderzoek zult u de arts 5 keer moeten bezoeken en zult u 2 keer worden gebeld. In zijn of haar praktijk zal de arts de algemene gezondheidstoestand en de lichamelijke groei van uw kind controleren en monsters nemen.
 •          In de loop van het onderzoek zullen verschillende monsters bij uw kind worden afgenomen (bloed, speeksel, neusuitstrijkjes, ontlasting). U zult ook worden gevraagd om de voedingsgewoonten van uw kind, de frequentie en consistentie van de ontlasting, de keren dat hij/zij overgeeft en eventuele allergieën bij te houden in een elektronisch dagboek.
 •          Uw kind is een van ongeveer 700 andere gezonde baby's uit verschillende landen die ook zijn uitgenodigd om aan dit onderzoek mee te doen.

 

 

Hoe gaat de studie in zijn werk?

 •          U kunt aan dit onderzoek meedoen als u van plan bent uw kind uitsluitend borstvoeding te geven of als u van plan bent met babyvoeding te beginnen voordat uw baby 16 weken oud is.
 •          Als u van plan bent uw kind uitsluitend borstvoeding te geven, dan kunnen u en uw kind onmiddellijk deelnemen aan de borstvoedingsgroep.
 •          Als u de borstvoeding wilt aanvullen met babyvoeding of helemaal wilt overstappen op babyvoeding, dan zult u de testvoeding ontvangen.
 •          Hierbij krijgt u één van de volgende twee soorten babyvoeding:

o   Formule 1 – de testvoeding

o   Formule 2 – de controlevoeding

 •          Uw kind zal op gerandomiseerde wijze (willekeurig, als door het opgooien van een muntje) aan een van deze twee groepen worden toegewezen. Noch u, noch het onderzoeksteam weten welke voeding aan uw kind wordt gegeven, hoewel dit kan worden nagegaan als dat medisch noodzakelijk is.
 •          De babyvoeding wordt u kosteloos ter beschikking gesteld.
 •          Gedurende de hele TEMPO-studie staat het welzijn van uw kind voor het onderzoeksteam voorop; zij zullen dan ook graag al uw vragen beantwoorden.

 

Wat moet ik verder nog weten?

 •          Uw kind krijgt de testvoeding geheel gratis.
 •          Uw kind wordt gedurende heel het onderzoek nauwkeurig gemonitord.
 •          Het is belangrijk dat u en uw kind naar alle onderzoeksafspraken komen.
 •          U kunt uw kind op ieder moment voor het TEMPO-onderzoek afmelden, om welke reden dan ook. Deze beslissing heeft geen gevolgen voor de mate van zorg die uw kind krijgt.
 •          U kunt op ieder moment contact opnemen met uw onderzoeksteam over eventuele vragen of zorgen.
Andere onderzoeken die misschien ook bij u passen